wetgevend archief

In de kijker

Provincie gaat tijdens Agridagen op zoek naar nieuwe landbouwers

De provincie telt 3614 landbouwers. Eén voor één unieke bedrijven. Elke landbouwer zoekt de ondernemingsvorm die hem ligt en de grijpt de kansen die zich voordoen.

Meer ondernemers en meer mensen aan het werk

Het aantal actieve ondernemingen nam de afgelopen jaren sterk toe, met in onze provincie ook een duidelijke stijging van het aantal starters.