Haven

Provincie Antwerpen bouwt nieuw Havencentrum op de Droogdokkensite

“Zo kunnen we in de toekomst met ons provinciaal bezoekers- en belevingscentrum voor de haven beter inspelen op de behoeften van onze klanten en doelgroepen”, zegt gedeputeerde Ludwig Calu

Logistiek bediende: wat is dat juist?

Een van de taken die Talentenstroom, het job- en opleidingspunt voor haven en logistiek, opneemt is duidelijk maken wat die term "logist

Intro

Voor de ruime Antwerpse regio is de haven van Antwerpen een belangrijke economische speler, zowel naar bedrijvigheid als naar arbeidsplaatsen. Met het Havencentrum moedigt provincie Antwerpen jongeren aan te kiezen voor jobs in de haven en industrie. Door jongeren een beleving te geven van de haven in ’t echt, bouwen wij een brug tussen studiekeuze en werkgelegenheid.

Momenteel worden de modules in het Havencentrum vernieuwd en op termijn komt er een verhuis naar de droogdokkensite dichter bij de stad, waar samen met het Havenbedrijf aan een havenbelevingscentrum wordt gewerkt.

In de kijker

Provincie gaat tijdens Agridagen op zoek naar nieuwe landbouwers

De provincie telt 3614 landbouwers. Eén voor één unieke bedrijven. Elke landbouwer zoekt de ondernemingsvorm die hem ligt en de grijpt de kansen die zich voordoen.

Meer ondernemers en meer mensen aan het werk

Het aantal actieve ondernemingen nam de afgelopen jaren sterk toe, met in onze provincie ook een duidelijke stijging van het aantal starters.

Ontdek het diverse landschap van de Antwerpse haven

Tijdens de provinciale landschapsdag in september lanceerde de provincie Antwerpen een uitgebreide brochure over het havenlandschap van wereldhaven Antwerpen. De brochure is bedoeld voor gidsen, bedrijven en scholen.

De vele aspecten van het landschap van de Antwerpse haven tijdens de Provinciale landschapsdag op 19 september

Elk jaar zet de provinciale landschapsdag een karakteristiek landschap uit de provincie in de kijker. Via lezingen en excursies leren de deelnemers het landschap van dichterbij kennen en kijken ze er misschien met andere ogen naar. Hoe ontstond het landschap? Wat was de invloed van de mens? Tot welke historische, ecologische of andere waarden heeft dit geleid?

Vlaamse Havendag

Tijdens de Vlaamse Havendag organiseerde het Havencentrum gratis boottochten. Op elke tocht vertelden stadsgidsen verhalen over koffie, chocolade, maar ook over romantiek in de stad. Zowel haven als stad hebben nadien geen geheimen meer. In de TechnoTrailer van de provincie Antwerpen en de babbelcontainer van het Havencentrum op het Zaha Hadidplein kon je ontdekken waar het Havencentrum voor staat en wat hun toekomstplannen zijn.

Bekijk hier het filmpje

Projecten Havencentrum ondergaan didactische vernieuwing

De eerste vier maanden van dit jaar namen al meer dan vijftienduizend bezoekers deel aan een van de havenprojecten. Hoog tijd dus om het educatief centrum ook op didactisch vlak te laten meegaan met de tijd.

Ann D'Havé nieuwe teamleider educatie

Op 1 februari verwelkomde het Havencentrum Ann D'Havé als nieuwe teamleider Educatie. Het Havencentrum zet met haar komst verder in op jongeren en hun leefwereld. Ann is met haar achtergrond in personeels- en loopbaanontwikkeling de ideale persoon om jongeren te motiveren om de haven van Antwerpen te ontdekken en beleven.

Havencentrum kiest Rudi De Meyer als nieuwe directeur voor de toekomst

Rudi De Meyer (57) uit Boom is op 1 januari 2017 gestart als nieuwe directeur van het Havencentrum. De provincie Antwerpen kiest hiermee voor een ervaren havenkenner aan het stuur van het Havencentrum, het provinciaal bezoekers- en belevingscentrum voor de haven. Het Havencentrum wordt grondig hervormd om zo op langere termijn bezoekers en jongeren te blijven beklijven rond deze boeiende motor voor de Antwerpse en Vlaamse economie en welvaart.

Foto: voorzitter Ludwig Caluwé en directeur Rudi De Meyer