Financiën

Tot 15 februari registreren via online belastingloket voor aanslagbiljet 2018

Online dienstverlening is efficiënter, goedkoper en beter voor het milieu. Wie zich nu registreert, ontvangt zijn belastingdocumenten in 2018 digitaal.”

Provincieraad buigt zich over budget 2018

Op 5 december startte de Antwerpse provincieraad de budgetbesprekingen in het Bernarduscentrum.

Intro

Door het geleverde budgettaire werk van de voorbije jaren kan de provincie Antwerpen een positief budget voorstellen voor 2018, 2019 en 2020. Geen eenvoudige klus, want door het overhevelen van de bevoegdheden sport, jeugd, cultuur, welzijn en gezondheid konden er 25 miljoen euro uitgaven geschrapt worden, maar de inkomsten verminderden dus met 30 miljoen euro. Het provinciale budget voor 2018 komt daardoor op 231 miljoen euro.

De provincie zet ook in op efficiëntie, zo kan je alle belastingdocumenten digitaal ontvangen zodra je je als gezin of bedrijf registreert.

In de kijker

Provincie gaat tijdens Agridagen op zoek naar nieuwe landbouwers

De provincie telt 3614 landbouwers. Eén voor één unieke bedrijven. Elke landbouwer zoekt de ondernemingsvorm die hem ligt en de grijpt de kansen die zich voordoen.

Meer ondernemers en meer mensen aan het werk

Het aantal actieve ondernemingen nam de afgelopen jaren sterk toe, met in onze provincie ook een duidelijke stijging van het aantal starters.

Lemmens Winkelinrichting registreert zich als eerste op provinciaal belastingportaal voor bedrijven

De provincie Antwerpen verstuurt als eerste provincie in Vlaanderen alle belastingdocumenten voor bedrijven digitaal. Om de belastingdocumenten vanaf 2018 via e-mail, Zoomit of Doccle te krijgen, moeten ondernemingen zich voor 31 december 2017 aanmelden en registreren op het online belastingportaal. Lemmens Winkelinrichting uit Boechout deed dat deze week als eerste.

Foto: Copyright: Robin Fasseur voor provincie Antwerpen.

BraxHall geen jaar na eerstesteenlegging open

De nieuwe sporthal BraxHall in De Schorre is zondag met een knal en veel confetti officieel in gebruik genomen. De spade ging in pas april 2016 in de grond maar op de sporthal werd al op 1 januari 2017 voor het eerst in gebruik genomen.

De provincie Antwerpen verstuurt als eerste provincie in Vlaanderen de aanslagbiljetten digitaal.

De provincie Antwerpen verstuurt jaarlijks zo’n 660.000 aanslagbiljetten voor gezinnen. Vanaf 2018 heeft iedere inwoner de mogelijkheid om zijn aanslagbiljet digitaal te krijgen. Het enige wat je moet doen, is je registreren voor 31 december 2017 op het online belastingportaal. De provincie Antwerpen is hiermee de eerste provincie binnen Vlaanderen die de aanslagbiljetten voor gezinnen digitaal verstuurt.

Budget 2017: Gezond financieel beleid maakt investeren in de toekomst mogelijk

Woensdag 6 december startte de provincieraad met het debat over het budget van 2017. Dankzij een gezond financieel beleid en de besparingsinspanningen van de voorbije jaren garandeert het budget van 2017 de voortzetting van het provinciaal beleid, noodzakelijke investeringen en zekerheid voor het personeel, de partners en de inwoners van de provincie Antwerpen.

Volgend jaar staan er investeringen ten bedrage van meer dan 94 miljoen euro op het programma. De budgetbesprekingen gaan nog verder op 7, 8 en 13 december.