Innovatie

Creatief Antwerpen Netwerkt!

De provincie Antwerpen ondersteunen de creatieve industrie als partner in Antwerp Powered by Creatives, een samenwerkingsplatform binnen de provincie Antwerpen dat de meerwaarde van de creatieve in

VITO wint Eos-publieksprijs voor wetenschapscommunicatie met STEM Geothermie

Op 16 november 2017 mocht het Geoteam van VITO de Eos-publieksprijs voor wetenschapscommunicatie in ontvangst nemen.

Intro

De provincie zet in vele domeinen sterk in op de innovatie van onze economie. Daarom heeft ze enkele belangrijke spelers als Innotek en Kamp C onder haar hoede. Samen met de Universiteit Antwerpen en POM Antwerpen wordt het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel ontwikkelt.

Tal van initiatieven zorgen ook voor een innovatief flankerend energiebeleid. In de Kempen wordt aandacht besteed aan geothermie, terwijl in andere regio’s proefprojecten rond warmtenetten en waterstofinstallaties worden opgezet.

In de kijker

Provincie gaat tijdens Agridagen op zoek naar nieuwe landbouwers

De provincie telt 3614 landbouwers. Eén voor één unieke bedrijven. Elke landbouwer zoekt de ondernemingsvorm die hem ligt en de grijpt de kansen die zich voordoen.

Meer ondernemers en meer mensen aan het werk

Het aantal actieve ondernemingen nam de afgelopen jaren sterk toe, met in onze provincie ook een duidelijke stijging van het aantal starters.

Geothermieproject kanshebber publieksprijs wetenschapscommunicatie: stem nu!

‘STEM voor geothermie’, het onderwijsproject rond de geothermieboringen op de Molse Balmatt-site, krijgt de jaarprijs wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Het project van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) bestond uit belevingsdagen (klasbezoeken) én een musical over geothermie op de Balmatt-site in Mol.

POM Antwerpen, UAntwerpen en UZA bouwen accelerator op het Wetenschapspark in Niel

De medische wereld verwacht veel van celtherapie. Heel wat jonge biotechbedrijven werken aan dergelijke nieuwe behandelingen, maar het is niet eenvoudig om die uitgebreid te testen en vervolgens op de markt te brengen. Anicells, een samenwerking tussen POM Antwerpen, UAntwerpen en UZA, wil daar met de bouw van een ‘accelerator’ op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel verandering in brengen.

Lees hier de persartikels

Water-link leert provincie over hergebruik afvalwater

Op 20 oktober bracht de provincie Antwerpen een bedrijfsbezoek aan water-link.

De omgeving van het Albertkanaal omvat het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) wil samen met verschillende partners van de Kanaalkant één van de meest duurzame bedrijventerreinen maken.

Eerste co-generatiecentrale (warmte én elektriciteit) in Benelux

Twee jaar na de start van de proefboring naar 3 000 m diepte op de Balmatt-site in Mol is het tijd voor de start van de volgende fase, de bouw van een geothermie­centrale.
Momenteel worden er ook nog de eerste voorbereidingen getroffen voor een derde proefboring. Met die boring willen de VITO-experten aardlagen onderzoeken op hun geothermisch potentieel. Ook op het vlak van innovatief boren, om geothermie mogelijk te maken in geologisch minder geschikte gebieden, start VITO met een project.

Innovatieve schoonmaakmethode boekt resultaat

Na een proefperiode op één verdieping is provincie Antwerpen bijzonder tevreden over de inschakeling van de biologische schoonmaak voor haar kantoren. Daarvoor werd samengewerkt met BioOrg, een bedrijf met vestiging op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel. “We merken enkele duidelijke verbeteringen ten opzichte van de klassieke schoonmaakmethode, en het is gezonder en milieuvriendelijker”, stelt Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Logistiek en Innovatie, vast.

Grote interesse voor geothermie bij jongeren

Al 1642 leerlingen bezochten de geothermische proefboringen op de Ballmatt-site in Mol. Door de grote vraag uit de STEM-richtingen, overtreft dit ruimschoots de verwachtingen. De provincieraad keurde daarom een extra subsidie van 16.000 euro goed, zodat projectcoördinator Voka-Kamer van Koophandel Kempen extra klasbezoeken kan organiseren en een bijkomende tentoonstelling opbouwen. “Diepe geothermie zal een belangrijke rol spelen in de economische ontwikkeling van onze provincie.

Provincie Antwerpen en Kempense gemeenten bestuderen Nederlandse geothermiecentrale

Tuinbouwbedrijven verwarmen met duurzame warmte uit de aarde. Dat is het doel van de geothermiecentrale in IJsselmuiden in Nederland. Gedeputeerde voor Economie en Landbouw Ludwig Caluwé bezocht de centrale afgelopen woensdag samen met een delegatie van Kempense glastuinbouwgemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas, de Vlaamse overheid, Provincie Limburg en sectororganisaties. Voor de provincie Antwerpen is glastuinbouw dan ook een belangrijke economische sector.