Caluweetjes

6 May 2015

Wijziging wetgeving werkloze mantelzorgers

Werklozen mantelzorgers die een (medisch) attest voorleggen moeten niet actief op zoek naar werk en hebben nu recht op max. 48 maanden mantelzorg, net zoals ook mensen met een baan 48 maanden ‘gemotiveerd tijdskrediet’ kunnen opnemen.

Door de verplichting om deze attesten voor te leggen, wordt het oneigenlijk gebruik van de vrijstelling sterk beperkt. Een mantelzorger moet niet actief op zoek naar werk: ten minste 1 en ten hoogste 2 maanden per persoon die palliatieve zorg behoeft. (De vrijstelling van 1 maand kan dus verlengd worden met 1 ononderbroken maand); ten minste 3 en ten hoogste 12 maanden per aanvraag voor een zwaar zieke of een gehandicapt kind.

De vrijstelling kan telkens hernieuwd worden met ten minste 3 en ten hoogste 12 ononderbroken maanden, voor een totaal maximum van 48 maanden. Volgende maandelijkse uitkeringen worden vanaf heden voorzien: voor palliatieve zorg = 266 €; voor zwaar ziek/gehandicapt kind in eerste 24 maanden mantelzorg = 266 €; voor zwaar ziek/gehandicapt kind vanaf de 25ste maand mantelzorg = 216 €. “Door deze wetgeving snel uit te werken, zet ik zoals beloofd een ongewilde situatie recht”, aldus CD&V Minister voor Werk Kris Peeters.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.