Caluweetjes

11 February 2015

Wie kan sneller parkeerkaart ontvangen?

Sinds kort krijgen sommige mensen met een handicap een parkeerkaart via het ziekenfonds. Voor deze verkorte aanvraagprocedure zijn er twee voorwaarden: je woont zelfstandig thuis én je kreeg het akkoord van de adviserend geneesheer voor de aanschaf van een rolstoel, scooter of driewielfiets. Wie denkt hiervoor in aanmerking te komen neemt best contact op met zijn mutualiteit.

Je zal de parkeerkaart na enkele weken al ontvangen zonder bijkomend onderzoek bij de FOD Sociale Zekerheid (directie-generaal Personen met een handicap). Deze procedure geldt niet voor mensen die een loophulp of een rollator voorgeschreven kregen en ook niet voor wie een rolstoel gebruikt via het huursysteem. Zij kunnen nog altijd een parkeerkaart aanvragen bij de FOD via de gewone procedure.

Zowel kinderen als volwassenen met ernstige verplaatsingsproblemen komen daarvoor in aanmerking, mits ze een geldig attest hiervoor van de FOD Sociale Zekerheid hebben. Wie geen attest heeft wordt uitgenodigd door de FOD voor een medisch onderzoek. Een aanvraag voor de gewone procedure kan via het ziekenfonds, de gemeente (OCMW of sociaal huis).

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.