Caluweetjes

1 February 2013

Werkinlevingstrajecten (Wi-J)

2 550 jongeren zonder diploma kunnen vanaf februari een WI-J volgen.

Terwijl ze in hun wachttijd zitten kunnen zij met de hulp van een coach werkervaring opdoen bij een of twee werkgevers. In 2013 en 2014 worden telkens 1275 jongeren toegelaten, die in hun beroepsinschakelingsperiode zitten (= de vroegere wachttijd). H

et traject is er voor jongeren zonder diploma van het secundair onderwijs en voor afgestudeerde jongeren in het buitengewoon secundair onderwijs. (leerlingen met een handicap, leer- of opvoedingsmoeilijkheden). Die laatste groep heeft wel een diploma, maar vindt na het afstuderen heel moeilijk een plek op de arbeidsmarkt. Een WI-jduurt max. 6 maanden en bestaat uit begeleiding, stage en/of opleiding met individuele begeleiding van een coach.

Jongeren kunnen het traject volgen vanaf de eerste dag van de beroepsinschakelingsperiode. Je krijgt pas een uitkering na twaalf maanden wachten. Tijdens een WI-J krijgt de jongere echter een beperkte vergoeding als VDAB-cursist, zodat hij toch een vorm van inkomen heeft. Wie tijdens de WI-J uitzicht heeft op een job, mag er natuurlijk wel uitstappen. Organisaties die al langer werken met lager geschoolde jongeren hebben ingetekend om de trajecten te begeleiden.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.