Caluweetjes

7 October 2015

Toekenning parkeerkaart bij goedkeuring voor mobiliteitshulpmiddel

Als je van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds de toelating hebt om een mobiliteitshulpmiddel te kopen, kan je op basis van deze goedkeuring een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Dit is al een tijdje van toepassing, maar aangezien er veel onduidelijkheid over was, heeft de FOD Sociale Zekerheid deze procedure aangepast. Voortaan komen enkel mobiliteitshulpmiddelen in aanmerking die in een vaste lijst staan. Je kan geen parkeerkaart aanvragen op basis van de goedkeuring voor een mobiliteitshulpmiddel dat er niet in staat, zoals een standaard rolstoel, driewieler of scooter. Je bezorgt het attest van de goedkeuring, samen met de begeleidende brief van de adviserende geneesheer, aan FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel.

Je kan dit doen via het contactformulier op hun website of per brief. Iemand van de sociale dienst van het ziekenfonds kan je hierbij helpen. Deze parkeerkaart is even lang geldig als de “hernieuwingstermijn” van het mobiliteitshulpmiddel: 3 jaar voor kinderen jonger dan 21 jaar, 4 jaar voor volwassenen tussen 21 en 65 jaar en 6 jaar voor 65-plussers

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.