Caluweetjes

1 November 2017

Statuut student-zelfstandige

Vanaf 1 januari 2017 kan je als student aansluiten als student-zelfstandige bij een sociaal verzekeringsfonds wanneer je een beperkte zelfstandige activiteit wil uitoefenen tijdens je studies. De verschillende aspecten van het statuut worden behandeld aan de hand van 6 vaak gestelde vragen:

1. Welke voorwaarden?
2. Hoe krijg ik het sociaal statuut student-zelfstandige?
3. Welke bijdragen moet ik betalen?
4. Welke rechten heb ik?
5. Periode
6. Einde statuut

Vergeet niet om iedere wijziging van je situatie te melden aan je sociaal verzekeringsfonds. (bijv.: vermindering van het aantal studiepunten of lesuren, uitoefening van een andere halftijdse beroepsactiviteit, verandering van onderwijsinstelling, beëindiging van je studies, studies in het buitenland, beëindiging van de begeleiding van je ondernemingsproject door je onderwijsinstelling, enz.) Meer info bij FOD Sociale Zekerheid.