Caluweetjes

11 September 2013

Sociaal tarief internet automatisch toekennen

Na de goedkeuring van het wetsvoorstel voor het sociaal tarief voor internet in juni 2012, vraagt CD&V-kamerlid Roel Deseyn dat de toekenning hiervan automatisch gebeurt en geïnformatiseerd wordt.

In 2012 werden maar liefst 27.497 aanvragen nog steeds manueel en met papier behandeld.
De automatisering van de toekenning van sociaal tarief laat al jaren op zich wachten.

Minister Vande Lanotte engageerde zich om dit project in 2013 te realiseren. Nu blijkt dat men hierin nog nergens staat, en zelfs nog steeds bezig is met een voorbereidende studie. De automatische toekenning van de sociale tarieven voor gas en elektriciteit is al jaren een feit.

De consument heeft de keuze tussen een sociale korting voor vaste telefonie, mobiele telefonie of internet. De sociale korting bedraagt 40% met een maximum van 8,4€/maand.