Caluweetjes

30 October 2013

Rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap (1)

Vanaf juni bieden heel wat voorzieningen erkend door het VAPH de mogelijkheid aan om mits een kleine bijdrage en zonder veel administratie gebruik te maken van rechtstreeks toegankelijke hulp. Alle personen met een (vermoeden van) handicap, minder- of meerderjarig, kunnen door dit initiatief een beroep doen op 12 begelei-dingen per jaar aan huis of in een voorziening. Ook 24 dagen dagopvang en (maximaal) 12 nachtverblijven per jaar zijn mogelijk.

Een combinatie kan ook, net als het opnemen van de hulp in halve dagen. Met dat initiatief wil het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vooral de personen met een (vermoeden van) handicap die in de eigen, vertrouwde omgeving verblijven tegemoet ko-men.

Een aanvraag voor ondersteuning bij het VAPH is niet nodig. Ook personen die al bij het VAPH zijn erkend als persoon met een handicap met een vraag naar zorg, maar deze nog niet gekregen hebben, kunnen een beroep doen op de rechtstreeks toegankelijk hulp.

Er zijn wel enkele specifieke voorwaarden, zoals jonger zijn dan 65 jaar en verblijven in België. Wie al een ondersteuning krijgt van een VAPH-dienst of een VAPH-voorziening, of beschikt over een persoonlijk assistentiebudget of persoonsge-bonden budget, komt niet in aanmerking.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.