Caluweetjes

12 June 2013

Nieuwe regels uitzendarbeid vanaf 1 juli 2013 (1)

Op 1 juli verandert de wet op de uitzendarbeid.

Er zijn 4 belangrijke aanpassingen.

Nu is uitzendarbeid maar in 3 gevallen toegelaten: voor de vervanging van een vaste werknemer, voor een tijdelijke vermeerdering van werk en voor uitzonderlijk werk, bijv een jaarbeurs.

Vanaf 1 juli komt ‘instroom’ als 4de reden erbij. Een interim mag dan ingeschakeld worden met de bedoeling hem een vaste baan te geven.

Volgende regels moeten wel nageleefd worden:

- er zijn maximum 3 pogingen mogelijk om een vacante baan met uitzendarbeid op te vullen, binnen 9 maanden.

-het moet gaan om een interimcontract van minstens 1 week en maximum 6 maanden.

-als het uitzendbedrijf voor het einde en zonder dringende reden het uitzendcontract beëindigt, moet het voor een vervangingsbaan zorgen of een vergoeding betalen aan de uitzendkracht.

-als er geen definitieve aanwerving gebeurt, moet het uitzendbedrijf aangeven waarom.

-het bedrijf dat de uitzendkracht definitief wil aanwerven, moet hem een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur geven en rekening houden met de anciënniteit.