Caluweetjes

10 December 2014

Nieuwe juridische bescherming voor wilsonbekwame personen (2)

Een bewindvoerder wordt aangesteld door de vrederechter. De voorkeur gaat uit naar familie, anders wordt een professioneel bewindvoerder, meestal een advocaat, aangesteld. Je kan op voorhand via registratie bij een notaris of vrederechter een bewindvoerder en één of meer vertrouwenspersonen aanduiden. Je kan ook, een aantal principes registreren zoals schenkingen aan kinderen of de keuze voor ethische beleggingen.

De rechter bepaalt ook het budget waarbinnen de beschermde persoon zijn dagelijks leven vrij kan invullen. Een aantal hoogstpersoonlijke handelingen zoals de toestemming tot huwen, verzoek tot echtscheiding, enz. zijn echter niet vatbaar voor bijstand of vertegenwoordiging door de bewindvoerder.

Dit is een duidelijk verschil met de vroegere procedures, toen de voorlopige bewindvoerder de beschermde persoon vertegenwoordigde in alle rechtshandelingen en procedures. Indien men wenst dat volmachten geldig blijven na onbekwaamverklaring dan moeten deze, indien verleend na 1 september 2014, vooraf geregistreerd worden. De nieuwe wet voorziet een evaluatie van de beschermingsmaatregel, uiterlijk twee jaar na de uitspraak.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.