Caluweetjes

31 May 2017

“Leaving Belgium“

De simulatietool op www.leavingbelgium.be is er voor mensen die (hebben) bij(ge)dragen aan de sociale zekerheid, leven of geleefd hebben in België, en vertrekken of al vertrokken zijn naar het buitenland om er te leven, te werken, te studeren, of om van hun pensioen te genieten,...

Deze tool is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen alle instellingen van sociale zekerheid onder de coördinatie van de FOD Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en Smals (Smals is een gemeenschappelijke ICT-organisatie van Belgische overheidsdiensten in de sociale zekerheid).

België heeft met een aantal landen een overeenkomst afgesloten waardoor het mogelijk is sommige van uw Belgische sociale rechten naar het buitenland te exporteren. Als u België verlaat voor een land waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft ondertekend, hangen de aard en de omvang van de sociale rechten die u kunt behouden af van de bepalingen van de overeenkomst dat met dit land werd ondertekend. Als u België verlaat voor een land van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland worden uw socialezekerheidsrechten bepaald door de Europese regelgeving.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.