Caluweetjes

Vragen voor Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Charles Picqué

28 May 2014

Kwetsbare groepen krijgen langer inschakelingsuitkering

Jongeren met medische of mentale problemen hebben sinds 1 mei 2014 twee jaar langer recht op een inschakelingsuitkering. De duurtijd stijgt van drie naar vijf jaar. De inschakelingsuitkering werd tot nu toe voor hoogstens drie jaar toege-kend, maar voor twee groepen wordt die perio-de voortaan verlengd tot vijf jaar.

Het gaat om werkzoekenden met ernstige medische of mentale problemen die positief meewerken aan een aangepast traject en om jongeren met een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33 procent die eenzelfde attitude hebben. Een inschakelingsuitkering is niet hetzelfde als een werkloosheidsuitkering. Die laatste wordt pas gegeven nadat iemand al een poosje heeft ge-werkt en vervolgens onvrijwillig zonder werk valt.

De inschakelingsuitkering is er daarentegen voor jongeren die nog niet of nog onvoldoende ge-werkt hebben om recht te hebben op die werkloosheidsvergoeding. De uitkering wordt gegeven na de beroepsinschakelingstijd - de vroegere wachttijd - van twaalf maanden voor iemand die gestopt is met school, jonger is dan dertig, ingeschreven is bij de VDAB als werkzoekende en ook daadwerkelijk inspannin-gen heeft geleverd om werk te vinden.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.