Caluweetjes

21 October 2015

CD&V wil snellere toekenning van moederschapshulp voor zelfstandigen

Sinds 2006 kan elke vrouwelijke zelfstandige, helpster of meewerkende echtgenote, onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen, “moederschapshulp” krijgen bij de geboorte van een kind. De moederschapshulp bestaat uit 105 gratis dienstencheques met een waarde van 945 € en blijven 8 maanden geldig.

De procedure om de cheques te ontvangen is vrij ingewikkeld en bovendien niet altijd gekend. Met dit wetsvoorstel wil CD&Vster Griet Smaers de moederschapshulp bijna automatisch laten toekennen. Met een informatie-uitwisseling tussen de ziekenfondsen en de sociale verzekeringsfondsen moet deze toekenning vlot verlopen. Omdat zelfstandigen recht hebben op een moederschapsuitkering waarvoor ze een aanvraag moeten indienen bij hun verzekeringsinstelling is deze op de hoogte van het nakend moederschap en hoeft de zelfstandige voor moederschapshulp niet nogmaals een aanvraag te doen.

De verzekeringsinstelling brengt het sociaal verzekeringsfonds waarbij de vrouw is aangesloten op de hoogte waarna dit fonds de betrokkene op de hoogte brengt van haar recht op moederschapshulp. De zelfstandige kan zelf beslissen of ze hier al dan niet op ingaat.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.