Caluweetjes

30 November 2016

CD&V wil gezinsopvang aantrekkelijker maken

Kleine Kinderen worden opgevangen door één van de 5.600 onthaalouders in Vlaanderen. "Deze kleinschalige opvang is van onschatbare waarde, kinderen groeien op in een huiselijke omgeving die de nodige geborgenheid biedt." aldus CD&V’sters Katrien Schryvers en Sonja Becq, "Omdat het aantal onthaalouders daalt, heeft CD&V maatregelen klaar om deze opvangvorm naar de toekomst toe aantrekkelijker te maken.

Enkele voorbeelden:

• Het huidige statuut biedt geen volledige sociale bescherming. Onthaalouders hebben geen recht op vakantiegeld of eindejaarspremie en zij genieten geen ontslagbescherming. Het statuut volwaardiger maken, en uitzoeken wat de voor- en nadelen zijn van een volwaardig werknemersstatuut, wordt behandeld in een proefproject.

• Dienstencheques mogen niet worden gebruikt voor ruimtes in de gezinswoning die professioneel worden aangewend. Voor onthaalouders is die grens echter wel heel moeilijk te trekken.

• Vermindering van de procedureregels en administratieve verplichtingen via overleg met de betrokken actoren in het Voortgangsoverleg Kinderopvang.

• Met een ervaringsbewijs voor het beroep van onthaalouder kunnen carrièremogelijkheden verruimd worden naar andere contexten (vb. school of vakantieopvanginitiatieven).

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.