Caluweetjes

29 December 2016

CD&V-verbetervoorstellen voor huurwet

Steeds meer mensen zoeken een geschikte woning op de private huurmarkt. Ook samenwonen zit in de lift. Toch zijn er nog enkele leemtes in de huurwetgeving. In een conceptnota kaarten CD&V’sters An Christiaens en Katrien Schryvers twee pijnpunten aan:

1.Samenwonende partners zijn evenwaardige huurders (zie Caluweetje van 2/3/’16).

2. Een ander voorstel betreft de automatische ontbinding van de huur wanneer de huurder overlijdt en geen erfgenamen nalaat of wanneer de erfgenamen de erfenis niet aanvaarden. Wanneer een huurder overlijdt, nemen de erfgenamen alle rechten en plichten van de huurder over. Wanneer er zich geen erfgenamen aanbieden of ze allemaal afstand doen van de nalatenschap, staat de verhuurder voor een probleem.

Vooraleer hij de woning kan vrijmaken en verder verhuren, moet hij zich immers richten tot de vrederechter. Gevolg is vaak heel wat extra kosten en een woning die voor langere tijd leegstaat. CD&V stelt dan ook voor om in de woninghuurwet in te schrijven dat het huurcontract automatisch ontbonden wordt wanneer de huurder overlijdt zonder erfgenamen of indien de erfgenamen de erfenis niet aanvaarden. Op die manier kan de verhuurder sneller terug beschikken over het pand.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.