Caluweetjes

24 January 2018

CD&V maakt zorgwonen eenvoudiger(2)

Enkele wijzigingen:  

1.De vroegere regeling voorzag in een maximum van 2 hulpbehoevenden per woning. Dit zorgde voor discussies wanneer  de hulpbehoevende ouderen nog kinderen ten laste hadden, of indien het gezin dat hulpbehoevende ouderen onderdak wilde geven ook nog hulpbehoevende kinderen had. Voortaan worden kinderen ten laste nooit meegeteld als hulpbehoevende, of ze nu meerderjarig of minderjarig zijn. 

2.Om voor zorgwonen in aanmerking te komen moest men minstens 65 jaar zijn. Indien één van de betrokken partners die leeftijd niet had, kon hij/zij niet mee inwonen. Nu is het voldoende wanneer één van beide partners 65 is.

3.Ook de moeilijkheden met de stedenbouwkundige vergunning zijn voorbij.  Zorgwonen kan nu ook in zonevreemde woningen of in verkavelingen waar een extra woongelegenheid uitgesloten was. Een meldingsplicht is voortaan voldoende.  “Het uitgangspunt blijft om zoveel mogelijk mensen, ouderen of hulpbehoevenden, zo lang en zorgeloos mogelijk in een vertrouwde huiselijke omgeving te laten wonen” aldus CD&V’ster Tinne Rombouts.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.