Caluweetjes

10 January 2018

CD&V maakt zorgwonen eenvoudiger(1)

Ouders op leeftijd die bij hun kinderen inwoonden, was enkele generaties geleden meer regel dan uitzondering. Door de jaren heen veranderde dat. Ook de wetgeving ruimtelijke ordening volgde die evolutie. Het is niet meer  overal zomaar mogelijk om hulpbehoevenden in huis te nemen.

Ouderen blijven vandaag vaker alleen wonen tot zij te zorgbehoevend worden, en de stap naar een woonzorgvoorziening zetten. Omdat de vergrijzing grote uitdagingen inhoudt en mensen emotioneel vaak liever in hun thuisomgeving blijven, wil de overheid langer thuis wonen op verschillende manieren stimuleren. CD&V’ster Tinne Rombouts: “De invoering van ‘zorgwonen’, dit is een kleinere woongelegenheid creëren binnen een bestaande woning, moest daarop een antwoord bieden, maar bleek in de praktijk op administratieve drempels te stoten.

Op voorstel van CD&V worden die weggewerkt.  Mensen die vrijwillig de zorg opnemen voor anderen, mogen niet teveel belemmerd worden door starre regelgeving. Met deze aanpassingen maken we komaf met onlogische en ongunstige ervaringen uit de praktijk van het zorgwonen tot nu toe”, aldus Tinne Rombouts,” Verwachting is dat de nieuwe regelgeving begin 2018 van kracht wordt.