Caluweetjes

Vragen voor Minister van Financiën en Buitenlandse Handel, Maystadt

3 September 2014

CD&V : “Doktersbezoek voor iedereen betaalbaar.”

Uit een onderzoek blijkt dat 1 op 5 Belgen een doktersbezoek uitstelt wegens financiële problemen. Hierdoor worden medische klachten vaak erger en vergroot de kans op doorverwijzing naar het ziekenhuis, waardoor de medische kosten juist nog hoger worden.

De derdebetalersregeling, waarbij de patiënt enkel het remgeld (het deel dat de mutualiteit niet terugbetaalt) onmiddellijk dient te betalen, en dus niet het volledige bedrag, komt hieraan tegemoet. Maar deze regeling blijkt nog onvoldoende gekend, je moet als patiënt zelf op de hoogte zijn dat je recht hebt op de regeling sociale derdebetaler ( vb verhoogde tegemoetkoming, langdurig werklozen, financiële noodsituatie).

Daarom diende CD&V-kamerlid Nahima Lanjri een wetsvoorstel in, zodat de verplichte automatische toepassing al in voege gaat op 1 januari 2015.

Nahima Lanjri “ Dit is een belangrijke eerste stap, om te vermijden dat te veel mensen hun doktersbezoek uitstellen. Maar dit wetsvoorstel beoogt dat deze regeling ook geldt voor huisbezoeken, tijdens wachtdiensten en een uitbreiding naar tandartsen."

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.