Caluweetjes

15 November 2017

Attest sociaal tarief water

Net zoals voor het krijgen van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit,(zie Caluweetje 4 september ’17) is het ook niet mogelijk om een papieren attest aan te vragen voor het bekomen van de vermindering op de saneringsbijdrage voor het afvalwater.

Het sociaal tarief water kan alleen nog via elektronische gegevensuitwisseling toegekend worden. Sinds 01/01/2015 bestaan er geen papieren attesten meer en worden deze ook niet meer verstuurd. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) maakt automatisch de selectie van alle dossiers die voor het voordeel in aanmerking komen en op deze manier kunnen de watermaatschappijen en/of de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het sociaal tarief automatisch toekennen. Er wordt dan automatisch een korting van 80% aangerekend op de factuur en/of op het heffingsbiljet.

In het zeldzame geval dat deze elektronische gegevensuitwisseling toch mislukt, zal je dit jaar nog een papieren brief ontvangen (geen attest). Je moet deze brief tijdig, dit wil zeggen voor het einde van het jaar, aan je watermaatschappij bezorgen OF binnen de 3 maanden na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet aan de VMM.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.