Caluweetjes

6 September 2017

Attest sociaal tarief gas en elektriciteit

Verschillende gas-en elektriciteitsleveranciers vragen elk jaar aan de rechthebbenden op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit om een papieren attest. Dit is echter niet nodig. De Directie-generaal verstuurt namelijk elk kwartaal automatisch elektronische berichten naar de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Op deze manier kan de FOD Economie automatisch het sociaal tarief toekennen, zonder dat je een papieren attest aan je leverancier moet voorleggen.

Slechts als de elektronische gegevensuitwisseling mislukt, ontvang je nog een papieren attest dat je aan je leverancier kan bezorgen. In de andere gevallen hoef je helemaal niets te doen om het sociaal tarief te ontvangen, alles verloopt automatisch.

Ook als je verhuist, of als je van leverancier verandert, dan kan het sociaal tarief automatisch toegekend worden.

Indien je toch problemen zou ondervinden, dan kan je voor alle vragen en voor meer informatie terecht bij de FOD Economie:

Algemene Directie Energie – Sociale Energie

Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
Website: www.economie.fgov.be
Tel: 0800 120 33
E-mail: soc.ener@economie.fgov.be

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.