Caluweetjes

28 June 2017

Afkoop studiejaren ook mogelijk voor (hoger) beroepsonderwijs

Dankzij een wetsontwerp van de minister van Pensioenen kunnen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren vanaf 1 juni 2017 hun studiejaren op éénzelfde manier laten meetellen voor hun pensioenberekening.

Op vraag van CD&V-Kamerlid Sonja Becq zullen ook de 7e jaren beroepsonderwijs en de jaren hoger beroepsonderwijs geregulariseerd kunnen worden. “Dat technische opleidingen niet geregulariseerd konden worden, leek ons onrechtvaardig”, aldus CD&V’ster Sonja Becq. Ze waarschuwt eveneens voor een fiscale pensioenval. Zo bleek dat er door de afkoop van de studiejaren en de daaruit volgende verhoging van het bruto pensioenbedrag je er netto op achteruit zou kunnen gaan.

CD&V heeft nu een wetsvoorstel klaar om deze fiscale ‘tegenstrijdigheid’ een halt toe te roepen. Mensen moeten voldoende info krijgen over de financiële gevolgen die deze belangrijke beslissing voor hen zal hebben. Daarom heeft zij er bij de minister op aangedrongen om snel werk te maken van een simulatietool, bijv. via ‘My Pension’.

Burgers moeten via deze applicatie kunnen nagaan wat de sociaalrechtelijke- en fiscale gevolgen zijn van een beslissing die zij nemen met betrekking tot hun pensioen.