In de pers

Vragen voor Minister van Onderwijs en Vorming, Marleen Vanderpoorten

13 March 2014

Publireportage in Trends

De provincie Antwerpen blijft ook vandaag een bonte mix van sterke, grote bedrijven, en dynamischeKMO’s. Daarbij kijken buitenstaanders vaak richting de wereldvermaarde haven. Deze zet België uiteraard mee op de kaart, maar de provincie Antwerpen biedt economisch nog veel meer. Het provinciebestuur draagt bij tot de groei en ontwikkeling van deze regio en kiest daarbij voor een innovatieve aanpak. Gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé blikt terug op de voorbije jaren
en schetst de toekomst voor economisch Antwerpen.

Wat zijn de afgelopen 12 maanden de bedrijven (bij uitbreiding de takken van handel/ industrie) geweest die kenmerkend zijn voor de economische groei in uw provincie en waar - om en hoe ziet de nabije toekomst er uit?

“De cijfers van 2013 zijn nog niet volledig verwerkt, maar uiteraard weten we dat onze provincie een sterke economische motor heeft.

Wij hebben, in vergelijking met andere provincies, nog heel wat industrie en grote bedrijven, zoals daar zijn BASF, Bayer, Nike en zovele andere. Uiteraard zijn er ook heel wat KMO’s in Antwerpen, wat maakt dat ons totale plaatje toch indrukwekkend is. In 2012 realiseerden de ondernemingen met zetel in de provincie Antwerpen een omzet van ongeveer 244 miljard euro. Dat is bijna 44% van het Vlaamse totaal, voornamelijk toe te schrijven aan de Antwerpse regio die ongeveer 32% van de Vlaamse omzet voor zijn rekening neemt. De gemiddelde jaarlijkse omzetgroei in de periode 2005-2012 in de provincie Antwerpen is groter dan het Vlaamse gemiddelde met een stijging van 4,6%.

De stijging was het grootst in de regio Kempen (+ 5,5%), gevolgd door regio Antwerpen (+ 4,8%). De regio Mechelen kon in deze periode de Vlaamse groei (3,8%) niet volgen met een gemiddelde jaarlijkse stijging van 2,5%. Momenteel is regio Mechelen volop bezig met het opstellen van een ambitieus streekpact om deze trend te keren. In 2012 kon 111 miljard euro of 60% van de totale geëxporteerde waarde in het Vlaamse Gewest toegeschreven worden aan Antwerpse ondernemingen. In 2012 investeerden de Antwerpse ondernemingen samen on - geveer 7,2 miljard euro of 38% van het Vlaamse totaal.

De investeringen in de provincie Antwerpen daalden licht met (- 0,3%), ook Vlaanderen kende een lichte daling (- 0,6%). Ernst & Young stelt jaarlijks een lijst op van directe buitenlandse investeringsprojecten in België. Hierin zien we dat de provincie Antwerpen in 2012 herstelt van de klap van het jaar daarvoor met 36 investeringsprojecten. In 2011 werden nog maar de helft van het aantal projecten van 2010 gerealiseerd (25 i.p.v. 55).

Op welke manier speelt u in op de nieuwste ontwikkelingen in transport en communicatie om de groei en ontwikkeling van uw provincie te ondersteunen/versnellen?

“Uiteraard zijn er heel wat initiatieven maar om de bekende paden te verlaten, zou ik willen focussen op twee uiteenlopende initiatieven. Voor het eerste voorbeeld ga ik graag naar Sint-Katelijne-Waver waar de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen een uniek bedrijventerrein voor de agro-industrie ontwikkelt. Door de unieke ligging net naast de grootste coöperatieve veiling van Europa en grenzend aan een industriezone die reeds heel wat bedrijven vestigt uit de sector, biedt de site een Europese toplocatie voor elk bedrijf actief in de agro-industrie.

Veiling Zuid (55 ha) is een van de clustersites van POM Antwerpen, een regionaal bedrijventerrein dat bedrijven uit een specifieke sector bij elkaar brengt. Een tweede voorbeeld is de creatieve sector, deze omvat in de provincie Antwerpen 27.500 arbeidsplaatsen en een toegevoegde waarde van 2,2 miljard euro. We willen deze sector aanmoedigen niet alleen omdat hij groeiend en kansrijk is, maar vooral ook omdat hij voor de andere sectoren een belangrijke stimulans kan betekenen. Meer en meer kan men spreken van het ‘creatief voordeel’ dat men als regio kan hebben.

Wat zijn voor uw provincie de Gazellen 2014?

“Het is misschien een boutade maar ieder competitief bedrijf dat mee onze groei stimuleert, op welke manier dan ook, is voor ons een Gazellenambassadeur!”