In de pers

8 February 2017

Made in kempen: Jongeren in de rij voor diepe Geothermie

De belangstelling vanuit scholen om de diepe-geothermiesite in Mol te bezoeken, blijft groot. Vorig jaar maakten 1.600 leerlingen uit overwegend de STEM-richting op die manier kennis. Voor dit jaar zijn er opnieuw al 50 klassen, goed voor 1.250 leerlingen, ingeschreven. Ze maken op deze manier kennis met deze toekomstgerichte technologie.

De boortorens op de Balmatt-site zijn intussen verdwenen, maar dat betekent niet dat de werkzaamheden rond het diepe-geothermieproject stilliggen. werkzaamheden rond het diepe geothermie project stilliggen. “De volgende fases zijn in volle voorbereiding’, vertelt Agnes Bosmans van onderzoeksinstelling VITO. “Waar de activiteiten zich het voorbije anderhalf jaar vooral ondergronds afspeelden, verhuizen die nu naar de bovengrond. De komende weken en maanden worden warmtewisselaars en pompen geïnstalleerd, een geothermiecentrale gebouwd en een warmtenet aangelegd naar de terreinen van SCK en VITO. Eens operationeel zal de centrale naast de gebouwen van SCK en VITO 20.000 gezinnen en heel wat bedrijven van warmte en elektriciteit voorzien.”

Technische opleidingen

Voor de rondleidingen van leerlingen op de site slaan enkele partijen de handen in mekaar: VITO, GoodPlanet, Voka-Kempen, Kogeka en de provincie Antwerpen. “Onze arbeidsmarkt heeft nood aan goed opgeleide technische profielen”, weet Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Kempen. “Op de Balmatt-site ontdekken leerlingen van alle leeftijden het nieuwe energieconcept. Ze maken kennis met de gebruikte technieken en kunnen heel wat werktuigen bekijken en aanraken. Hopelijk tonen we hen op deze manier dat er toekomst zit in technische opleidingen.”

“De geothermiecentrale op de Ballmat-site kan de vierde grootste uit Europa worden en dus van enorm belang zijn voor onze toekomstige generaties”, aldus gedeputeerde Ludwig Caluwé. “Het is belangrijk onze jeugd hier zo vlug mogelijk vertrouwd mee te maken. Geothermie en warmtenetten brengen werkgelegenheid met zich mee en het is dus belangrijk dat onze jongeren hiervoor zijn opgeleid.”

Paul Huysmans