In de pers

Vragen voor de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven, Johan Vande Lanotte

27 November 2014

Made in Kempen: Digitale tool brengt bedrijven en scholen met elkaar in contact

Voka Kempen ontwikkelde in samenwerking met de Provincie Antwerpen een digitale tool waar bedrijven en scholen bedrijfsbezoeken, stageplaatsen, werkplekleren, materialen, diensten en infrastructuur aanbieden.

“Een bedrijfsleider van een elektriciteitsfirma heeft een leuk project waar een student een eindwerk over kan maken. Een leerkracht wil een korte bedrijfsstage lopen om meer voeling te krijgen met het werkveld. Of een school zoekt een bedrijf in de regio waar het met leerlingen op bezoek kan gaan om hen te inspireren bij hun studiekeuze… Maar ook andere manieren van samenwerking tussen onderwijs en ondernemingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld op vlak van materialen. Zo had DAF onlangs twee grote partijen hout, die wij bezorgden aan een STEM-project bij Kogeka en aan de techniekafdeling van Thomas More”, vertelt Guido Evens van Voka Kempen.

Contact faciliteren en arbeidsmarktgericht talent aanleveren

Scholen en bedrijven geraken vaak niet met elkaar in contact. Door vraag en aanbod via het digitale platform www.onderwijs-ondernemen.be in kaart te brengen, wil Voka Kempen hen makkelijker met elkaar in contact brengen. Anderzijds is het een manier om voldoende technisch geschoold en arbeidsmarktgericht talent aan bedrijven aan te leveren.

“Onze Kempen is vooral een industriegedreven regio. Onze bedrijven hebben nood aan technische en wetenschappelijke profielen. Met deze extra stimulans om de kloof tussen onderwijs en ondernemingen te dichten, hopen we op termijn dat er meer studenten uitstromen volgens de behoeften van het bedrijfsleven. We willen meer aandacht voor TSO, BSO en deeltijds onderwijs, en richtingen met wetenschap en techniek in de picture plaatsen. Op die manier kunnen onze bedrijven de nodige talenten makkelijker vinden.”

Believers die streven naar duaal leren

Voka staat niet alleen in dit nobel streven. Ook de vijf LON-promotoren met vertegenwoordigers van o.a. AGC, BIG, Glacio, Eribel, MMarkt en Paletco, zetten samen met heel wat andere bedrijfsleiders en vertegenwoordigers uit de scholengemeenschappen hun schouders onder allerlei initiatieven om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te overbruggen. “Er zijn heel wat believers die beseffen dat we die kloof moeten dichten. In de toekomst moeten we veel meer evolueren naar duaal leren of werkplekleren. Daarbij lopen leerlingen actief en voor een lange termijn stage op de bedrijfsvloer. Zij worden naast het klassieke onderwijs op de schoolbank, ook gevormd op de bedrijfsvloer. Met twee benen in de realiteit. Dit initiatief kan een van de eerste stappen in die richting zijn.”

De tool werd woensdag officieel gelanceerd, maar draaide al even proef achter de schermen. Je kan er nu al specifieke vragen en aanbiedingen vinden rond bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken of stageplaatsen voor zowel leerlingen als leerkrachten. Die mag u gerust aanvullen! De digitale tool werd trouwens ontwikkeld door VanRoey.be.