In de pers

13 November 2017

Made in Antwerpen: VDAB opent grensinfopunt in Kapellen

De VDAB heeft in zijn werkwinkel in Kapellen een GrensInfoPunt (GIP) opgericht. Daar kunnen werknemers, werkzoekenden en werkgevers terecht voor alle informatie die te maken heeft met grensoverschrijdend werken.

Het GIP maakt deel uit van het Interreg-project Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland (2016-2019). De provincie Antwerpen coördineert en co-financiert dit project voor de provincies Noord-Brabant en Antwerpen.

Heel wat Europese burgers werken over de grenzen heen. Ook in de grensstreek Vlaanderen-Nederland is dit dagelijkse praktijk voor heel wat grensbewoners. In 2015 pendelden maar liefst 10.704 inwoners van de provincie Antwerpen naar Nederland om er te werken. In tegenovergestelde richting trokken dat jaar 3.862 inwoners van Nederland naar hun werkplek in onze provincie.

In plaats van de file in te trekken richting Hasselt, Antwerpen of Brussel liggen er vaak arbeidsmogelijkheden voor het grijpen net over de grens, richting Eindhoven, Tilburg, Breda, Roosendaal of Bergen-op-Zoom” zegt Ludwig Caluwé, Antwerps gedeputeerde bevoegd voor Economie en Internationale Samenwerking.

We kennen al decennialang het principe van vrij verkeer van personen binnen de EU . Maar tussen droom en daad.. Zo is het nog steeds niet evident om buiten de landsgrenzen te werken. De grensoverschrijdende mobiliteit wordt nog altijd te vaak belemmerd door de wet- en regelgeving. Vooral op het gebied van de sociale zekerheid, belastingen etc. bestaan er nog tal van hinderpalen. Een goede informatieverstrekking is daarom cruciaal. Vandaar het nieuwe infopunt in Kalmthout.

Volgende week opent er nog een info-punt in Turnhout.