In de pers

22 June 2018

Made in Antwerpen: Gaat restwarmte van Agfa-Gevaert buurgemeenten duurzaam verwarmen?

Kunnen woonwijken en kmo-zones rond Agfa-Gevaert binnenkort duurzaam verwarmd worden? Dat willen de steden Antwerpen en Mortsel, de gemeente Edegem, Agfa-Gevaert zelf en warmtenetbeheerder Eandis onderzoeken aan de hand van een grondige detailstudie. De resultaten worden in oktober verwacht.

Antwerpen, Mortsel en Edegem willen inzetten op de vergroening van de warmtevraag van hun inwoners door warmtenetten aan te leggen. Daarbij stroomt restwarmte van industriële processen via een netwerk van buizen tot bij de klant. Volgens een eerste verkenning door het VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) in opdracht van de provincie Antwerpen maakt het project alleszins een zeer goede kans.

Gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor Economie en Innovatie: “Met warmtenetten kunnen we in onze provincie grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig en vraagt zowel economische als ecologische haalbaarheid.”

In het geval van Agfa-Gevaert betekent dit dat industriële restwarmte beschikbaar wordt gesteld aan het Zilverkwartier in Berchem, de toekomstige woonwijk aan de Fort-V-straat in Edegem en de KMO-zone aan de Vredebaan in Mortsel. Op termijn kan het warmtenet uitgebreid worden naar de omliggende buurten.

Rendabel en duurzaam

Een grondige detailstudie moet nu uitmaken of het warmtenet rendabel genoeg is. Het is immers niet de bedoeling dat gebruikers van het warmtenet in de omliggende woonwijken meer betalen dan in een referentiescenario met aardgas.

Ook duurzaamheid is een belangrijke factor in het project, want warmtenetten zijn een ideaal hulpmiddel om de CO2-uitstoot gevoelig terug te dringen. Als het onderzoek de haalbaarheid van het ambitieuze project bevestigt, kan het warmtenet jaarlijks 800 à 1.200 ton CO2 uitsparen. Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van 550 à 800 nieuwe wagens.

Bart De bruyn