In de pers

12 June 2019

Landbouwleven: Provincie Antwerpen wil meer eetbaar groen in steden

Op vraag van de provincie Antwerpen ontwikkelde de Universiteit Antwerpen een Keuzewijzer Eetbaar Groen. Vanaf vandaag kunnen alle steden en gemeenten daarmee aan de slag. Doel is om met de keuzewijzer te komen tot de meest geschikte en haalbare invulling voor de beschikbare gronden. Te denken valt aan bijvoorbeeld een stadsboerderij, tuinbouw op daken, een voedselbos of zelfpluktuinen.

De focus op ‘eetbaar groen’ zorgt volgens de provincie voor een dubbele winst: naast de vergroening is ook de voedselproductie een extra meerwaarde voor de omwonenden. Ze merkt daarbij op dat in bebouwde gebieden de groene ruimte steeds schaarser wordt. Groene ruimte verdwijnt door de bouw van nieuwe woningen, aanleg van terras en tuinpaden, verharding van straten en pleinen en de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

De provincie benadrukt dat groene ruimte belangrijk is voor de leefbaarheid en ons welzijn, omdat ze garant staat voor een betere luchtkwaliteit, minder wateroverlast, een hittebestendiger omgeving en grotere biodiversiteit. Daarnaast zorgt groen voor een aangename ruimte om te sporten, te ontspannen en elkaar te ontmoeten.

Gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé: “Als duurzaam bestuur willen we een voortrekker zijn en onze inwoners en lokale besturen stimuleren om in te zetten op eetbaar groen. We willen dat steden en gemeenten kiezen voor een aanpak die verder gaat dan klassieke vergroening. We willen hen overtuigen om te kiezen uit een palet van vergroeningsprojecten waarvan de omwonenden letterlijk de vruchten kunnen plukken.”

“Er zit veel potentieel in eetbaar groen, maar je moet de kansen zien.” stipt Caluwé aan. “Het is onze taak om bovenlokaal te werken en steden en gemeenten hierin te ondersteunen. Daarom vroeg de provincie aan de Universiteit Antwerpen om gepaste werkinstrumenten te ontwikkelen”.

Het resultaat is de Keuzewijzer Eetbaar Groen die vanaf vandaag door alle Antwerpse steden en gemeenten gebruikt kan worden. “Deze keuzewijzer gidst onze steden en gemeenten doorheen het ganse proces en reikt hen ook de juiste instrumenten aan,” verduidelijkt Caluwé. ”In de eerste fase wordt de beschikbare groene ruimte in kaart gebracht en wordt er een locatieplan opgemaakt. Nadien kan men met de keuzewijzer op zoek gaan naar de meest geschikte vorm van eetbaar groen voor die locatie. De laatste stap is de uitwerking van een concreet project.”

Eén van de gemeenten die aan de slag gaat met deze keuzewijzer is de gemeente Schelle. Daar vind je nu al verschillende vormen van eetbaar groen. Maar het bestuur is ervan overtuigd dat er dat er nog veel meer kan gebeuren. De gemeente Schelle investeerde 4 jaar geleden in de aanleg van volkstuin Aerdborg.

Burgemeester van Schelle Rob Mennes: “Sinds 2016 tuinieren hier 75 inwoners en er zijn nog inwoners vragende partij. Zij willen ook aan de slag in het groen. Ondanks de kostprijs die hieraan verbonden is voor de gemeente zijn er ook heel wat kansen. Zo bevorderen dergelijke initiatieven de sociale cohesie, het klimaat en de beleving in onze gemeente. We zullen de mogelijkheden voor nieuwe projecten rond eetbaar groen in onze gemeente dan ook bekijken.”

Meer informatie over de Keuzewijzer Eetbaar Groen vind je op www.provincieantwerpen.be.
Geïnteresseerde steden en gemeenten kunnen contact opnemen met de Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid van de provincie Antwerpen (03/240 58 00 of
https://www.landbouwleven.be/5502/article/2019-06-12/provincie-antwerpen-wil-meer-eetbaar-groen-steden