In de pers

17 June 2013

Landbouwleven: Onderzoekers en voorlichters inzake melkveehouderij op Hooibeekhoeve in Geel

Vrijdag 14 juni ontving de Hooibeekhoeve in Geel een internationale delegatie van onderzoekers en voorlichters inzake melkveehouderij. Dat bezoek kaderde in het project Dairyman dat in oktober 2009 werd opgestart en in augustus dit jaar ten einde loopt. Dit project focust op een duurzame melkveehouderij door efficiëntere benutting van grondstoffen en door een betere samenwerking van verschillende stakeholders.

In het kader van dit project werd in de verschillende deelnemende landen (België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) een netwerk van 120 commerciële melkveebedrijven opgericht om te fungeren als pilootbedrijf. Op deze bedrijven werd de economische, ecologische en sociale duurzaamheid van het bedrijf geanalyseerd en geoptimaliseerd. En die ervaringen werden dan gedeeld met andere melkveehouders in de regio en in de andere deelnemende landen.

Elke regio heeft bovendien in het kader van dit project een Kennistransfercentrum (KTC) dat gedurende de duur van het project een tweetal innovaties mocht uittesten. De Hooibeekhoeve in Geel fungeerde voor Vlaanderen als KTC en testte o.m. de toepassing van GPS bij diverse veldwerkzaamheden uit (o.m. bij toepassen van de strip-till techniek waarbij maïs ingezaaid wordt op een strook bewerkte grond, terwijl de rest van het veld onbewerkt blijft), terwijl daarnaast ook de ecovloer, een ammoniakemissiearm vloersysteem, in combinatie met een mestrobot werd uitgetest.

Tijdens het bezoek aan de Hooibeekhoeve vrijdag 14 juni jl. werden o.m. de resultaten van deze twee uitgeteste innovaties toegelicht, terwijl daarnaast ook een overzicht werd gegeven van het overige onderzoek dat op de Hooibeekhoeve wordt uitgevoerd, o.m. in verband met nitraatresidu bij weidevernieuwing, diverse grassoorten voor zerograzing, e.d.

Na het bezoek aan de Hooibeekhoeve ging de internationale delegatie nog haar licht opsteken op een praktijkbedrijf in de buurt.