In de pers

2 October 2013

Het Nieuwsblad: Provinciehuis ondergaat een volledige metamorfose

Het provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei, opgetrokken in de jaren '60 en '70, is dezer dagen onherkenbaar. Het gebouw wordt volledig gestript sinds het provinciebestuur twee weken geleden de honderden sleutels overdroeg aan aannemer Wanty u

Alle marmeren platen en betonnen wanden, maar ook 7.000 TL-lampen worden verwijderd. Tegen februari volgend jaar moet alles klaar zijn. 'Slechts één procent van de 70.000 ton materialen is abesthoudend. Maar omdat alle veiligheidsvoorzieningen worden gevolgd, zullen bewoners geregeld mensen in speciale pakken zien rondlopen', benadrukt gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V) bevoegd voor het provinciaal patrimonium. 'Er worden ook extra metingen uitgevoerd.'

De volledige afbraak kost 2,5 miljoen euro, 1,5 miljoen is voor een veilige asbestverwijdering. Vanaf februari 2014 zullen de gebouwen effectief verdwijnen. Eerst wordt de voor- en achterbouw gesloopt met kranen die voorzien zijn van een lange giek. Hoe het torengebouw tegen de grond gaat, wordt tijdens de voorsloop nog verder onderzocht. Ofwel met kranen op het dak, ofwel door middel van een kraan met lange giek naast de toren ofwel door implosie.

Ecologisch provinciehuis

Als eind mei ook de atoomschuilkelder en de parking weg zijn, is de site bouwrijp voor een modern en ecologisch nieuw provinciehuis en een omliggende park. Aan het ontwerp van Brusselaar Xaveer De Geytewordt wordt nog de laatste hand gelegd. Het wordt alvast een wit gebouw in een getrapte vorm. Buurtbewoners kunnen met vragen tijdens de afbraakwerken terecht op de website www.provant.be/provinciehuis

© 2013 Corelio