In de pers

26 November 2013

Het Nieuwsblad: Haven vol techniek in Havencentrum

Met het project Jonge Haven biedt het Havencentrum Lillo excursies aan die gericht zijn op studie- en beroepskeuze.

Hiermee beantwoordt het aan de stijgende vraag naar technische profielen op de arbeidsmarkt. Vrijdag verwelkomde gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V) de leerlingen van het Provinciaal Instituut Sint-Godelieve.

Die leerden via interactieve opdrachten de verschillende sectoren kennen.

sdl