In de pers

Vragen voor de Eerste-Minister Guy Verhofstadt

16 September 2014

Het Nieuwsblad: Deel nieuw Provinciehuis mogelijk verhuurd

Begin oktober starten de werken voor het nieuwe provinciehuis, waar plaats zal zijn voor 860 ambtenaren. Het provinciebestuur houdt er rekening mee dat een honderdtal mensen verhuist, waardoor een verdieping zou worden verhuurd.

De afbraak van het oude provinciehuis op de site in de Koningin Elisabethlei is afgerond en het terrein wordt klaargemaakt voor de bouw van het nieuwe provinciehuis. Het gebouw zal een gelijkvloerse en veertien verdiepingen tellen. Gedeputeerde voor Infrastructuur en Vastgoed Ludwig Caluwé (CD&V) rekent erop dat het 58 meter hoge gebouw eind 2017 in gebruik kan worden genomen.

Het ontwerp is ongewijzigd sinds de Vlaamse overheid een afslanking heeft aangekondigd van de provincies, die zich nog enkel zullen mogen bezighouden met grondgebonden bevoegdheden. Daarom biedt het gebouw plaats aan maximaal 860 mensen. De huidige 830 ambtenaren verhuizen naar het nieuwe provinciehuis. Van hen hebben er 760 een bureau nodig. Door de organisatie van de arbeid zijn er effectief 620 werkplaatsen nodig.

Passiefbouw

De afslanking zal volgens Caluwé betrekking hebben op een honderdtal ambtenaren die zullen worden overgeheveld naar de Vlaamse overheid. Dat komt volgens hem overeen met één kantoorverdieping, die kan verhuurd worden. Naast de kantoren in het torengebouw komt een voorbouw voor het congresgedeelte, onder meer voor de provincieraad.

‘Het provinciebestuur vroeg zich na het Vlaams regeerakkoord af of een nieuw gebouw nog nodig is en heeft beslist dat het zinvol blijft’, zegt Caluwé. ‘De provincies zijn niet afgeschaft. De diensten in het Parkhuis, het Coveliersgebouw, het Lozanagebouw en het gebouw van Toerisme Vlaanderen worden na de verhuis op één plaats samengebracht en die gebouwen zullen geheel of gedeeltelijk worden verkocht of verhuurd. Mochten we niet bouwen, zouden we tien miljoen euro aan kosten voor niets hebben uitgegeven en de aannemer acht miljoen euro schadevergoeding moeten betalen. Het provinciehuis zal bovendien bijna energieneutraal zijn. Het wordt de grootste passiefbouw in België.