In de pers

Vragen voor Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, Rik Daems

30 April 2014

Het Nieuwsblad: 'Coach' moet handel nieuw leven inblazen

De gemeenten Herentals, Grobbendonk en Herenthout blijven samenwerken rond het kleinhandelsbeleid. Detailhandelcoach Ben Op de Beeck zal de gemeentebesturen begeleiden om een aantal projecten te realiseren of ten minste op te starten.

Ben Op de Beeck, de provinciale detailhandelscoach, heeft de voorbije tien weken een analyse gemaakt van de huidige situatie van het handelsapparaat in de drie gemeenten. Hij schreef een visie voor gemeentes uit. Daarbij vertrok hij van hun eigen sterktes. 'De gemeenten hebben er immers voor gekozen om niet met elkaar in concurrentie te gaan, maar net te zoeken naar een gemeenschappelijke toegevoegde waarde waarbij iedereen zijn eigenheid behoudt', legt Op de Beeck uit.
Funshoppen.

'Voor Herentals wordt onder meer geopperd om meer in te zetten op funshoppen', weet schepen Jan Michielsen (CD&V). 'Samenwerking tussen handelaars moet nog meer ondersteund worden. Er zal ook meer aandacht gaan naar het parkeerbeleid. Voor ons betekent de samenwerking met de provincie het begin van een echt kleinhandelsbeleid als voorbereiding op de taak van onze eigen ondernemerscoach die in 2016 zal aangesteld worden.'

De drie gemeenten tellen samen meer dan 1.000 handelspanden, waarvan bijna 650 winkels of horecazaken. Voor Herenthout wordt een kernversterkend beleid geopperd. 'Dat betekent de handelszone duidelijk afbakenen. Om toekomstige handelaars naar het centrum te lokken, overwegen we een vestigingspremie', zegt schepen Maurice Helsen (CD&V). Het is ook de bedoeling een maximale koppeling te maken met het verenigingsleven en toerisme. Een lijn die deels wordt doorgetrokken naar Grobbendonk, waar de focus ligt op het Astridplein. 'Verder onderzoek moet uitwijzen of er nog ontwikkelingsmogelijkheden zijn in de directe omgeving van het plein', weet schepen Maarten Wouters (CD&V). 'In Bouwel moet de eigenheid van de Dorpsstraat behouden blijven.'

Het door de provincie gesteunde samenwerkingsproject loopt minstens door tot eind volgend jaar. 'Herentals, Herenthout en Grobbendonk zijn de eerste cluster van gemeenten die in het project stappen', weet bestendig afgevaardigde Ludwig Caluwé. 'Daarnaast loopt er nog in vijf andere gemeenten een traject en wordt er in nog eens tien gepraat over een concrete samenwerking vanaf het najaar.'

MARC PEETERS
© 2014 Corelio