In de pers

27 November 2015

Het Laatste Nieuws: Scholieren leren over warm water uit ondergrond

37 scholieren van het vijfde en zesde middelbaar hebben als eersten het educatief project rond geothermie op de Balmatt-site bezocht. Ze zagen onder meer de proefboring, leerden de verscheidene aardlagen kennen en mochten zelf suggesties doen voor het uitrollen van de warmtenetten.

Geothermie zal een almaar belangrijkere rol spelen voor de energiewinning in de Kempen. Door warm water uit de aardlagen te halen, is de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) van plan om elektriciteit op te wekken en warmte te verspreiden. Intussen
heeft VITO in Mol al een proefboring uitgevoerd en er lopen experimenten.

Dankzij een subsidie van de provincie kunnen jongeren laten kennismaken met de geothermische wereld. Alle studenten zijn welkom, maar het project is gericht op STEM-richtingen. Dat zijn leerlingen die wetenschap of techniek studeren. "De komende jaren zijn heel wat technisch geschoolde mensen nodig om de geothermische centrales en warmtenetten te ontwerpen en aan te leggen", zegt gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V).