In de pers

16 May 2013

Het Laatste Nieuws: Nieuwe weg weert trucks uit centrum

Verbindt bedrijventerrein rechtstreeks met Rupel

Het centrum van Niel zou in de toekomst verlost moeten zijn van zwaar verkeer. Nu men gestart is met de aanleg van een ontsluitingsweg tussen de Landbouw- en de Boomsestraat wordt het watergebonden bedrijventerrein van Niel verbonden met de Rupel. Zo hoeft het vrachtvervoer niet meer langs het dorp te passeren.

De aanleg van de ontsluitingsweg lijkt goed nieuws voor de inwoners van Niel, in het bijzonder voor de inwoners van de Landbouwstraat. Zij ondervinden dagelijks hinder van het zware vrachtvervoer dat langs hun straat moet passeren. "Op sommige momenten passeren hier wel vijf vrachtwagens per minuut", zeggen buurtbewoners Emiel Van den Bril (64) en Annie Vermeulen (62). "Het begint vaak al om 5 uur 's morgens. Als je aan de voorkant slaapt, word je sowieso wakker door al dat gedaver. Onze straat is ook veel te smal. Als ze een bocht nemen, zijn ze bijna gedwongen om op het fietspad te rijden. Het is een half mirakel dat hier nooit grote ongevallen zijn gebeurd." Reeds zeven jaar geleden ontstonden de eerste plannen voor een ontsluitingsweg tussen de Landbouwstraat en de Boomsestraat. Die zou het achterliggende bedrijventerrein verbinden met de Rupel, waardoor grote bedrijven als Coeck en Wienerberger voor hun transport vaker gebruik kunnen maken van vrachtschepen. Na vele jaren van overleg tussen de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM), het Nielse gemeentebestuur en de bedrijven Coeck en Wienerberger konden gisteren de eerste voorbereidende werken van start gaan. Gedeputeerde Ludwig Caluwé, voorzitter van de POM, mocht de eerste officiële 'startschop' voor zijn rekening nemen.

Ecotunnels

"Met deze nieuwe weg willen we economische ontwikkeling verzoenen met verbetering van de leefkwaliteit. Kosten noch moeite zijn gespaard om de negatieve impact van de weg op de natuur te beperken en om extra kansen voor natuurverbindingen te creëren. Om de bedrijvigheid en de woonwijken van elkaar te scheiden, worden nieuwe groenbuffers gepland. Twee grote ecotunnels moeten ervoor zorgen dat kikkers en padden makkelijk de weg kunnen oversteken zonder het risico te lopen verkeersslachtoffer te worden." Het project kost ongeveer 3 miljoen euro en wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en door Coeck en Wienerberger. Om de grote niveauverschillen van de oude kleiput te overbruggen, is er zo'n 65.000 kubieke meter grond nodig. Vermits de grond de tijd moet krijgen om zich te zetten, zullen deze werken ongeveer een jaar in beslag nemen. In 2014 volgt de effectieve aanleg van de weg. Als het hele project voltooid is, uiterlijk tegen 2016, staan Coeck en Wienerberger de infrastructuur met de grond gratis af aan de gemeente. Omdat de werken vooral op het privé-terrein van de bedrijven plaatsvinden, zal de hinder voor de omwonenden beperkt blijven. Om alle inwoners over de werken in te lichten, organiseert het bestuur om 20 uur vanavond een infomoment in het gemeentehuis.

Ben Conaerts

© 2013 De Persgroep Publishing