In de pers

26 September 2015

Het Laatste Nieuws: Hooibeekhoeve - Gelukkige koeien geven betere melk

Een gelukkige koe geeft kwaliteitsvolle melk en dat proef je in je glas. De Hooibeekhoeve in Geel, melkveebedrijf en onderzoekscentrum van de provincie, bouwt een stal waarin de jongste technieken voor de veehouderij toegepast en beoordeeld worden.
De bouw van de nieuwe praktijk- en onderzoekstal gaat volgende week van start op het domein van de Hooibeekhoeve in Geel.

De Hooibeekhoeve is naast een melkveebedrijf dat jaarlijks ongeveer 600.000 liter melk produceert, ook het praktijk- en voorlichtingscentrum voor de melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling in de provincie Antwerpen. “Het is de bedoeling dat we in de nieuwe stal op de vragen van de melkveesector gaan inspelen. Een melkveestal moet zo duurzaam mogelijk zijn. Daarbij moeten we onder andere letten op het comfort voor de koe, de energie die nodig is om de stal draaiende te houden, de vermindering van de ammoniakuitstoot, hoe de boer al het werk nog kan bijhouden én er zijn centen nog aan blijft verdienen”, legt Ilse Van Den Broeck van de Hooibeekhoeve uit. Veehouders kunnen de nieuwe stal straks bezoeken. De innovaties of delen ervan kunnen ze vervolgens op hun eigen bedrijf toepassen.

De nieuwe stal zal in totaal 750 vierkante meter groot zijn. “De stal zal eruit zien zoals een klassieke melkveestal, maar we gaan er heel wat innovatieve technieken installeren. Zo gaan we drie types roostervloeren aanleggen die moeten zorgen voor een vermindering van ammoniakgassen”, vertelt Ilse. De roostervloeren laten mest doorsijpelen naar de onderliggende mestkelder, maar zijn zo gebouwd dat zo weinig mogelijk ammoniak kan ontsnappen uit die mestkelder.

Verder komen in de stal individuele voerderbakken voor maximum acht melkkoeien. Die meten bovendien continu hoeveel elke melkkoe eet en zo krijgen de onderzoekers nieuwe inzichten in veevoeding.

”We besteden ook veel belang aan het welzijn van de dieren en daarom gaan we ook alles doen aan het comfort van de koe. Zo zullen de koeien komen te staan in stroboxen met als onderlaag een rubberen antisliplaag. Er worden bovendien speciale massageborstels opgehangen. Daarenboven installeren we op verscheidene plaatsen zogenaamde sneldrinkers, zodat de koeien voldoende toegang hebben tot vers drinkwater”, legt Ilse uit.
Het klimaat in de stal bepalen ventilatoren die werken met temperatuur- en luchtvochtigheidssensoren.

Uiteindelijk moeten al die technieken een positieve invloed hebben op de kwaliteit van de melk. “De nieuwe stroboxen bijvoorbeeld zouden nog hygiënischer moeten zijn dan de al bestaande matten. We verwachten dat daardoor de kans op uierontstekingen vermindert. Een gezonde uier is de beste garantie voor kwaliteitsvolle melk. Ook de koeien extra comfort geven, heeft een effect. Want een gelukkige koe geeft meer en kwaliteitsvolle melk”, weet communicatie-adviseur Evelien Aerts. “De smaak van de melk gaat niet zozeer veranderen, want onze dieren krijgen al het beste voeder. Mocht er een nieuwe variant voeder op de markt komen, zullen wij zeker die mogelijkheden onderzoeken.”

Mest wordt stroom

De Hooibeekhoeve legde recent al een nieuw rietveld aan om het afvalwater te zuiveren, waardoor het bedrijf geen afvalwater meer loost. De koeien zullen in de nieuwe stal bovendien regenwater drinken en de elektriciteit en warmte worden opgewekt met een ‘pocketvergister’. Die draait op mest. De vergister produceert biogas, waarmee warmte en energie opgewekt worden.

50 extra runderen

De nieuwe stal kost naar schatting ongeveer 1,5 miljoen euro en zal in de loop van volgend jaar operationeel zijn. De bestaande stal zal worden vernieuwd, zodat de Hooibeekhoeve over twee gelijkaardige stallen zal beschikken voor het onderzoek.
Momenteel staan op de Hooibeekhoeve een zestig melkkoeien. Met de nieuwe stal komen daar een vijftig dieren bij van eigen kweek.
JOLIEN BOECKX