In de pers

21 December 2019

Het Laatste Nieuws: Buurderij heeft er sinds verhuis 200 leden bij

Sinds ze deze zomer verhuisde van de Van Schoonbekestraat naar het nieuwe provinciehuis heeft de Buurderij er 200 nieuwe leden bijgekregen en zagen de producenten hun omzet met 25 procent toenemen. De Antwerpse deputatie spreekt van een geslaagd proefproject en heeft het initiatief voor onbepaalde duur verlengd.

Elke week trekken boeren en ambachtslui van het platteland naar de stad om hun groenten, zuivel, vlees, brood, charcuterie, olie en bieren rechtstreeks aan de consument te verkopen. Vanaf deze zomer verhuisde bestaande Buurderij van de school Sint Lucas in de Van Schoonbekestraat naar het nieuwe provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei in Antwerpen. Elke donderdag kunnen geïnteresseerde kopers er tussen 16 en 17.30 uur in de ondergrondse garage terecht.

"Als provinciebestuur willen we de korteketenverkoop stimuleren. Hoe kan dat beter dan door zelf een afhaalmoment voor de Buurderij te organiseren in het provinciehuis? We verlagen daarmee de drempel voor onze medewerkers om lokale producten te kopen. Na hun dagtaak halen ze hun bestelling op en gaan naar huis. Ook onze buren maken er gretig gebruik van. Met de Buurderij versterkt het provinciehuis zijn publieke functie", licht gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé toe. (BJS)