In de pers

28 July 2018

Het Laatste Nieuws: Berrenheibos wordt 7,7 hectare groter

De provincie Antwerpen heeft de voormalige stortplaats Delvou aangekocht. Bedoeling is om het 7,7 hectare grote stuk grond tegen 2021 helemaal te bebossen.

De voormalige stortplaats Delvou heeft een nieuwe eigenaar. Na lange onderhandelingen heeft de provincie Antwerpen deze maand het 7,7 hectare stuk grond kunnen aankopen. Het terrein situeert zich tussen Spruytelei, Tuinlei en Wullebeek en grenst aan het reeds bestaande Berrenheibos. “Nadat de gemeente eerder al de gesaneerde stortplaats Van den Bosch kon verwerven, vroeg ze in 2011 aan de provincie om mee haar schouders te zetten onder dit project”, zegt gedeputeerde voor Leefmilieu Rik Röttger (sp.a). “Deze vraag paste in de actie ‘1 miljoen bomen’ van de Vlaamse overheid, waarbij subsidies werden voorzien vanuit het boscompensatiefonds.”

“De aankoopprijs van deze gronden bedraagt 236.000 euro”, zegt gedeputeerde voor Financiën Ludwig Caluwé (CD&V). “Maar 192.935 euro daarvan werd gesubsidieerd door het Agentschap Natuur en Bos met middelen uit het boscompensatiefonds. De stortplaats Delvou werd vroeger nagenoeg volledig opgevuld met vliegas van de elektriciteitscentrale in Schelle. Uit bodemonderzoek is gebleken dat er geen sanering nodig is. De gronden zullen op termijn door de provincie worden overgedragen aan de gemeente.”

Burgemeester Rob Mennes (CD&V) is verheugd met de samenwerking met de provincie. “Dit is een cruciale stap in de verdere uitbouw van het Berrenheibos tot een bos van 13,2 hectare. De concrete resultaten zullen snel zichtbaar zijn, want de eerste boompjes gaan al in 2019 de grond in. Tegen 2021 zal het Berrenheibos zich uitstrekken over de stortplaats Delvou, de eerder verworven stortplaats Van den Bosch en nog andere stukken grond in het gebied tussen Spruytelei, Tuinlei en Wullebeek.”

Mennes ziet ook mogelijkheden met de twee vijvers die aan de stortplaats Delvou grenzen. “We willen komen tot een globaal ontwikkelingsplan van de hele Berrenheibosomgeving van circa 23 hectare”, aldus de burgemeester. “Dat zal bestaan uit 17 hectare bos en groen, een salamanderparadijs van 5 hectare, een halve hectare orchideeën en een waterplas van één hectare, bekroond met een machtige uitkijktoren van waaruit je een zicht hebt op de groene omgeving. De oude kleiputten, die vroeger gebruikt werden als stortplaats, krijgen op die manier een paradijselijke herbestemming.”

Aan de overzijde van de Tuinlei bevindt zich bovendien nog het Kerkebos, dat op korte termijn nog met 1 hectare wordt uitgebreid en waar een trage weg zal worden ingeplant. “Het is onze betrachting om binnen tien jaar in onze gemeente tot een bosgebied te komen van 70 hectare”, blikt Mennes al verder vooruit. “Dat zou betekenen dat één tiende van het grondgebied van onze gemeente uit bos bestaat.”