In de pers

8 February 2017

GeelFM: Nieuwe tractors voor Hooibeekhoeve

De Hooibeekhoeve uit Ten Aard nam twee nieuwe tractors in gebruik. Ze zijn uitgerust met een RTK-GPS systeem en superflexibele banden. Het grootste model van tractor is ook uitgerust met een compressor wat toelaat om de bandenspanning te laten variëren.

Deze tractor kan ook uitgerust worden met smalle banden of dubbellucht. Beide tractors gaan een meerwaarde zijn voor het onderzoek rond voedergewassen en precisielandbouw in de Hooibeekhoeve. Het onderzoek naar bodembewerkingen kan men intensifiëren en klassieke veldbewerkingen optimaliseren.

Deze resultaten kan men dan doortrekken naar arbeidsefficiëntie en kostenmanagement. Op deze manier blijft de Hooibeekhoeve zoeken naar technieken die een win-winsituatie kunnen betekenen voor landbouwer én leefmilieu. De provinciale melkveehouderij in Ten Aard is een proeftuin voor de nieuwste methodes en technologieën op de markt, zodat landbouwers er meer over kunnen leren.