In de pers

Vragen voor de Minister-president en minister van Financiën, Begroting, Buitenlands beleid en Europese aangelegenheden, Patrick Dewael

31 January 2014

Gedeputeerden lezen favoriete gedicht voor

De gouverneur en de gedeputeerden, maar ook leden van het provinciepersoneel, hebben donderdag hun favoriete gedichten voorgelezen.

Ze deden dat op Gedichtendag in het Provinciehuis aan de Singel (PAS). Voor de start van de kantooruren verzamelden zich daar enkele tientallen mensen. De gouverneur droeg twee gedichten van Luuk Gruwez en twee van Leonard Nolens voor.

"Poëzie geeft mensen de kans een onbekende kant van zichzelf te laten zien", zegt Cathy Berx, die als puber zelf enkele gedichten schreef. "Poezie is een rustpunt. Bij het personeel werden twintig mensen gevonden die met poëzie bezig zijn", zegt eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). Hij las twee gedichten van Paul van Ostaijen voor.

Brand in de toren

Ook de andere gedeputeerden deden mee. Ludwig Caluwé (CD&V) bracht een aangepaste versie van De Toren met een verwijzing naar de recente branden in de toren van het oude provinciehuis. Inga Verhaert (sp.a) bracht het vijftiende-eeuwse Elckerlijc, Bruno Peeters (N-VA) Politiek van Toon Hermans, Peter Bellens (CD&V) een gedicht van zijn oudste dochter en Rik Röttger (sp.a) een tekst van Bertolt Brecht.