In de pers

22 September 2016

Gazet van Antwerpen:“Te weinig vrouwen starten eigen zaak”

Markant en de provincie Antwerpen willen vrouwen warmmaken voor ondernemen in de zorgsector. Daarom richtten zij dinsdag in de Winkelhaak een starterscafé in.

“Er is in het algemeen nood aan vrouwen die een zaak willen opstarten, want globaal gezien is slechts één op drie ondernemers een vrouw”, vertelt Diane Devriendt, directeur van Markant. “Daar willen wij verandering in brengen. Veel vrouwen werken al in de zorg, maar slechts weinigen zetten ook de stap om in die sector een eigen zaak te beginnen. Terwijl zij toch goed geplaatst zijn om in te schatten welke innovaties er nodig zijn. Bovendien is de zorg de sector van de toekomst, zeker met de toenemende vergrijzing. Heel wat vrouwen kampen echter met drempelvrees en een praatcafé kan hen een duwtje in de rug geven.”

Op het starterscafé getuigden drie onderneemsters over hun ervaringen en wisselden ideeën uit met de ruim tachtig deelneemsters. “Vrouwen hebben vaak ten onrechte schuldgevoelens naar hun gezin toe”, beseft Melissa Kiopekzis, een van de panelleden. Zij richtte een wondzorgcentrum op, na lange tijd als verpleegster te hebben gewerkt. “Ik werk hard en ben vaak weg van huis, maar ik merk dat mijn kind hier geen last van ondervindt. En toch knaagt soms dat schuldgevoel.”

“Weinig voldoening”

De aanwezigen hadden uiteenlopende achtergronden. “Ik kreeg na mijn afstuderen in de verpleging alleen maar vervangingsopdrachten”, zegt deelneemster Lise Leppens. “Die tijdelijke jobs geven te weinig voldoening en erkenning. Ik wil nu als zelfstandige aan de slag in een andere vorm van ‘zorg’, namelijk het verzorgen van allerlei plechtigheden.”

Markant vond in de provincie Antwerpen een geknipte partner. “Het stimuleren van ondernemerschap komt hier samen met onze focus op zorg”, legt gedeputeerde voor economie Ludwig Caluwé uit. “Het economische aspect van de zorgsector wint aan belang. Rond kinderopvang-, woonzorgcentra en ziekenhuizen heb je een hele waaier aan leveranciers in voeding, farmacie, bouw, technologie, logistiek. De zorgsector biedt dus veel kansen voor ondernemers met creatieve oplossingen.”