In de pers

15 January 2015

Gazet van Antwerpen: We winkelen graag langs A12 en in shopping center

Regio Wijnegem en Aartselaar oefenen grote aantrekkingskracht uit op winkelpubliek Het gaat niet slecht met de detailhandel in onze regio, al moet er volgens de provincie wel een actief beleid gevoerd worden om de leegstand in stads- en dorpskernen aan te pakken. We houden van baanwinkels en shopping centra, voor ...
Regio

Wijnegem en Aartselaar oefenen grote aantrekkingskracht uit op winkelpubliek
Het gaat niet slecht met de detailhandel in onze regio, al moet er volgens de provincie wel een actief beleid gevoerd worden om de leegstand in stads- en dorpskernen aan te pakken. We houden van baanwinkels en shopping centra, voor het ‘gemak’.
De voorstelling van de studie rond de detailhandel in Vlaanderen voor de provincie Antwerpen, vond gisteren plaats in Lier. De stad van Pallieter werd dan ook als centraal voorbeeld gesteld.

Lucien Herijgers (N-VA), schepen van Economie in Lier, kreeg de wind van voren wat betreft de gevolgen van de verkeersknip, de heraanleg van de Grote Markt en parkeerproblemen in Lier. Nooit eerder kampte Lier, zoals de belangrijke winkelas van de Antwerpsestraat, met zoveel leegstand. Toch vond schepen Herijgers de kritiek onterecht. “Wij doen veel voor de detailhandel in onze stad.

Zo hebben we door het invoeren van de Centrumbon eind vorig jaar om te shoppen in Lier op een maand tijd 30.000 euro kunnen genereren voor onze detailhandel.
We kijken er vanuit het stadsbestuur op toe dat producten van winkels in de rand minder in concurrentie zijn met producten die eigenlijk in de stadskern thuishoren.
Vorig jaar hebben we ons budget voor economie opgetrokken.

Zo geven we extra steun aan nieuwe handelaars die zich in de binnenstad willen vestigen.”
Lier creëerde op de randparkings zoals aan CC De Mol duizend gratis parkeerplaatsen. “Op zeven minuten stappen ben je in het hart van de stad.”

Maar daar wringt het schoentje: de consument wil geen zeven minuten stappen. Dat verklaart ook de enorme populariteit van het Wijnegem Shopping Center en de baanwinkels langs de A12, waar je makkelijk kan parkeren. Wijnegem telt niet verwonderlijk de meeste vierkante meters winkeloppervlakte per inwoner.

Detailhandel

Deze kaart geeft het aantal detailhandelaars weer dat zich op bedrijventerreinen bevindt, en dus niet in de dorps- of stadskernen. Op zich vindt het provinciebestuur het een zorgelijke evolutie dat de detailhandel zich naar de periferie verplaatst, al zei gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé gisteren dat bedrijventerreinen of retailcentra in de rand niet slecht zijn. Deze concentratie op terreinen is verkiesbaar boven de uitgestrekte winkelboulevards zoals de Boomsesteenweg.

Grotere vloeroppervlakten, lagere huisvestingskosten, betere bereikbaarheid met de auto en meer parkeerplaatsen zijn de grote aantrekkingspunten voor handelaars om zich te vestigen in retailparken in de rand in plaats van in de kernen. In onze regio tellen Schoten, Wijnegem (met het Shopping Center), Zoersel (Rodendijk), Zandhoven (winkelcentrum Melkerij op vroeger fabrieksterrein Inza en N14), Aartselaar en Schelle (Boomsesteenweg) en Borsbeek de meeste baanwinkels. De provincie waarschuwt wel voor een ‘verfilialisering’ van de detailhandel. De grote ketenwinkels verdringen stilaan onze eigen middenstanders.
Er wordt verwacht dat die perifere winkelconcentraties zich nog gaan verderzetten. Dit wordt bevestigd door het groot aantal projectaanvragen. Een grootschalig project in dit kader in onze regio is de Ringlaan in Brecht.

Voor winkeliers is het interessant om te weten waar jonge mensen wonen om een groeipotentieel aan te boren.

Vergrijzing is een belangrijk maatschappelijk thema, ook inzake de detailhandel. Ten opzichte van het Vlaams gemiddelde is het aantal 65-plussers in de provincie Antwerpen laag. De hoogste aantallen jongeren worden genoteerd in de zuidelijke rand van Antwerpen zoals in Niel, Hemiksem, Boom, Willebroek en Mechelen. Maar ook Wuustwezel, Essen, Kalmthout, Stabroek, Hove, Kontich, Rumst en Mortsel hebben een vrij jonge bevolking.
De laagste aandelen jongeren zien we in enkele meer residentiële gemeenten uit de rand zoals Aartselaar, Edegem, Wijnegem, Brasschaat, Zandhoven en Schilde.

KRISTIN MATTHYSSEN
Copyright © 2015 Concentra.