In de pers

16 February 2016

Gazet van Antwerpen: “Kernen niet laten leegzuigen”

De gewestweg N10 van Lier tot Aarschot wordt door de provinciale besturen van Antwerpen en Vlaams-Brabant onder de loep genomen. De vraag is hoe de dorpskernen, die lijden onder de vele baanwinkels, versterkt kunnen worden. Winkelarme zones lijken alvast een deel van het antwoord op die vraag te worden.

De N10 loopt van Lier over Berlaar-Heikant, Heist-op-den-Berg, een klein stukje Putte en Begijnendijk tot in Aarschot. De steenweg ontsnapt ook niet aan een globaal fenomeen: de grote en snelle toename van detailhandelszaken langs grote banen is nadelig voor de kernwinkelgebieden langs de weg.

“Uit een algemene Vlaamse studie bleek dat de oppervlakte van de baanwinkels tussen 2008 en 2014 met maar liefst 170 procent gestegen is, terwijl in diezelfde periode de leegstand in de kernen met zeventig procent is toegenomen. Er moet dus een beter evenwicht gezocht worden tussen de grootschalige baanwinkels en de detailhandelaars in de dorpskernen. Daarom starten we vandaag het project Baanwinkels en gemeenten op één lijn op”, zegt gedeputeerde van Economie Ludwig Caluwé (CD&V).

Testproject

De N10 is samen met de N70 van Gent naar Antwerpen-Linkeroever uitgekozen als testproject. Samen met zijn collega's uit Vlaams-Brabant Ann Schevenels en Marc Florquin wil Caluwé vanuit de provincie de N10 onder handen nemen. “Deze twee banen zijn representatief voor Vlaanderen, vandaar de keuze. De conclusies van ons project zullen gebruikt worden om het Vlaamse beleid mee vorm te geven. Het is onze bedoeling om het onderling overleg tussen de gemeenten te stimuleren en ook te verhinderen dat er onderlinge concurrentie ontstaat. Gelukkig ziet iedereen de noodzaak in van wat we hier voorbereiden.”
Maandag kwam de werkgroep die een visie moet uittekenen voor het eerst samen. “Samen met de gemeenten stellen we een actieplan op dat moet zorgen voor een betere structurering van de N10. Binnen twee jaar hopen we het plan klaar te hebben”, voegt Caluwé nog toe.
Op dit moment zijn er dus nog geen concrete actiepunten. Op de vraag of er een ietwat strenger beleid voorbereid wordt tegenover de baanwinkels, wordt zelfs ontkennend geantwoord. “We gaan gewoon een ander beleid voeren en een beter kader scheppen. Strenger mag je dat niet noemen”, antwoordden de gedeputeerden in koor.

Wildgroei voorkomen

Winkelarme zones lijken er wel zeker te komen. “Die kans is heel groot”, beaamt Caluwé. “Het gaat om zones waarin we geen nieuwe baanwinkels zouden toelaten. Dat moet een verdere wildgroei vermijden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we winkels gaan sluiten of verplichten om te verhuizen. Het zou dan eerder gaan om een uitdovend karakter. Verder denken we nog aan een hele reeks andere maatregelen, bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit. Maar daar moeten we dus nog onderzoeken wat nodig is.”
Bert Provoost