In de pers

26 July 2018

Gazet van Antwerpen: Katrien Schryvers lijstduwer CD&V

CD&V provincie Antwerpen pakt in het arrondissement Antwerpen uit met Katrien Schryvers (Zoersel) als lijstduwer. Op de voorlaatste plaats staat Orry Van de Wauwer. Beiden zijn op dit moment Vlaams parlementslid.

Eerder werd al bekendgemaakt dat uittredend gedeputeerde Ludwig Caluwé uit Essen de provinciale CD&V-lijst zal trekken in het arrondissement Antwerpen. “We gaan voor een provincie met streken. Nu al voeren we een regionaal en gediversifieerd beleid, dat andere accenten legt in Klein-Brabant dan in de Noorderkempen, de Antwerpse Zuidrand of de grootstad. Dat kan verder worden uitgebouwd binnen de provincie voor de grondgebonden beleidsdomeinen waarvoor we bevoegd zijn.”

Katrien Schryvers (54) uit Zoersel is al lang in de politiek actief en zorgt als lijstduwer voor een pak ervaring op de Antwerpse provincieraadslijst. Momenteel is zij OCMW-voorzitter van Zoersel. “Een samenwerking tussen provinciale en gemeentelijke bestuursniveaus is belangrijk. Denk maar aan de fiets- en wandelroutenetwerken, het beheren van parken en domeinen, en ruimtelijke planning.”

De 30-jarige Orry Van de Wauwer groeide op in Schilde en woont ondertussen in Antwerpen. Sinds juli 2017 is hij Vlaams Parlementslid. “De provincie Antwerpen heeft als tussenniveau een belangrijke rol op zich. Daarnaast biedt de provinciale en gemeentegrensoverschrijdende aanpak door middel van de fietssnelwegen een belangrijke impuls om de Antwerpse mobiliteit te ontwarren.”

(jvs)