In de pers

10 January 2017

Gazet van Antwerpen: Havencentrum was te lang een exporuimte

Rudi De Meyer (57) heeft er zijn eerste werkdag als kersvers directeur van het Havencentrum Lillo opzitten. De provincie Antwerpen heeft met De Meyer een kenner van de haven aan het roer van het bezoekerscentrum gezet.

Het gebouw in de Scheldelaan waar het Havencentrum is gehuisvest, voelt na twee weken vakantie eerder fris aan. Maar het elan en de drive waarmee Rudi De Meyer zijn nieuwe job toelicht, zorgen direct voor warmte.

De vorige directeur Philippe Demoulin en de provincie zetten hun samenwerking na meer dan tien jaar stop. Er moest dus een vervanger worden gezocht.

Ludwig Caluwé, voorzitter van het Havencentrum, noemt de keuze voor Rudi De Meyer een keuze voor de toekomst van het Havencentrum. “Het Havencentrum moet jongeren van nu beklijven en verwonderen. De Meyer gaat niet alleen voor een grondige vernieuwing en aanpak zorgen, door zijn achtergrond in de haven is hij ook de ideale matchmaker tussen arbeidsmarkt, jongeren en de bedrijfswereld.”

Maritieme achtergrond

Rudi De Meyer, die afkomstig is van Boom, startte zijn carrière bij de transportkrant De Lloyd. Later werd hij directeur van de Antwerpse Scheepvaartvereniging en in 2003 werd hij afgevaardigd bestuurder van Alfaport, de koepelorganisatie van de private havensector in Antwerpen, die hij zelf heeft opgericht.

Van het Havencentrum Lillo wil De Meyer een Technopolis aan de Schelde maken. “Veel jongeren komen hier voor het eerst in contact met de Antwerpse haven. We moeten het verhaal dus op zo'n manier brengen dat ze bezield raken van wat hier allemaal gebeurt. We moeten de modernste technieken inzetten en het verhaal van onze wereldhaven zo visueel en interactief mogelijk weergeven. Misschien is het Havencentrum te lang een tentoonstellingsruimte gebleven. Dat moet anders.”

De Antwerpse haven is een wereldhaven en daarom complex. Het Havencentrum belicht de verschillende deelaspecten daarom zo aanschouwelijk mogelijk. “Het Havencentrum is geen pretpark, maar het moet wel prettig zijn om hier te komen en inzicht te krijgen in het geheel”, knikt de Meyer. “We gaan leerlingen edutainen.”

Er moet dus veel worden veranderd en dat vraagt tijd. In september, bij de start van het nieuwe schooljaar, moet er volgens De Meyer al een duidelijk verschil te merken zijn. Of het belevingscentrum voor de Antwerpse haven op de huidige locatie in de Scheldelaan zal blijven, is nog een vraagteken. De provincie onderzoekt of het centrum niet beter tot uiting zou komen op een andere locatie. Maar om over een verhuizing te praten, is het nog te vroeg.

Erik Vandewalle