In de pers

29 October 2016

Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad: Technologie omringt koeien

De runderen hebben er intussen hun plaatsje al gevonden: na de bouw van een fon-kelnieuwe stal vernieuwde de provincie ook de identieke oudere stal in de Hooibeek-hoeve in Geel-Ten Aard.

Landbouw mag dan de oudste vorm van economie zijn, dat wil niet zeggen dat die sector al eeuwen vastgeroest zit. “Integendeel, er is geen sector die zo snel verandert dan de landbouw. De evolutie in de voorbije twintig jaar is enorm. Denk aan nieuwe teelt- en kweektechnieken, strengere milieu­voorschriften en energiehuishouding. Als provincie willen we de sector kennis en expertise aanreiken om op al die talrijke nieuwe vragen een antwoord te bieden”, zegt gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé (CD&V) van de provincie.

Ligboxen en melkrobots

De provincie Antwerpen investeerde fors in de melkveestallen in het proefbedrijf in Geel-Ten Aard. Tegen de bestaande stal is een gloednieuwe stal in spiegelbeeld aangebouwd, wat doorgedreven vergelijkend onderzoek mogelijk maakt. Daarna is
de bestaande stal grondig onder handen genomen. Beide zijn uitgerust met speciale vloeren, ligboxen voor de koeien en melkrobots. Eromheen zit een heleboel vernieuwende technologie. Zoals een camera die de gezondheid van elke koe meet of een mestrobot met waterverneveling.

“Er werd op de melkrobot een Herd Navigator geïnstalleerd. Dit is een mini-laboratorium dat onmiddellijk een melkstaal analyseert en waaruit informatie rolt over de vruchtbaarheid, uiergezondheid, energiebalans en voeding van het individuele dier. Hierdoor kan de melkveehouder sneller bijsturen waar nodig om zijn dieren gezond én productief te houden”, zegt directeur Ilse Van den Broeck.

De Hooibeekhoeve wil in de stallen proeven rond onder meer veevoeder, dierenwelzijn, automatische klimaatsturing of ammoniak­­emissie uitvoeren. Bestaande technieken en technologieën worden nog meer verfijnd. Het zijn onderzoeken die zeer concreet inspelen op de noden van de melkveehouders.

“We willen de landbouwers niet opleggen hoe ze moeten werken”, zegt Caluwé. “Elke boer is uniek. Maar door het onderzoek in de Hooibeekhoeve kan hij wel een betrouwbare inschatting maken van de impact op het rendement, in combinatie met winsten in andere deelgebieden zoals rantsoenering of milieu.”

Hans Otten