In de pers

26 November 2019

Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad: “Kopen en verkopen stopt niet aan onze grenzen”

Nee, plannen voor een fusie hebben ze (nog) niet. Maar de kleine gemeenten Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem gaan al wel samenwerken om hun lokaal winkelbeleid te versterken. En de provincie zal hen daarbij helpen in de persoon van Kristof Schroons. Zijn beroep: detailhandelcoach.

Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem hebben meer gemeen dan hun relatief beperkte grootte. Hun dorpscentra hebben te kampen met toenemende leegstand. Tegelijk moeten ze het hoofd bieden aan een mastodont als het Wijnegem Shopping Center. Dat ook steeds meer winkels een plek zoeken langs de gewestwegen Herentalsebaan en Autolei, is ook al niet bevorderlijk voor de omzet van de traditionele neringdoener.

“Kopen en verkopen stopt niet aan de gemeentegrens. Daarom willen wij ook deze drie gemeenten bijstaan om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen die zich stellen”, zegt Ludwig Caluwé (CD&V), gedeputeerde voor Economie. “Al 41 gemeenten maken gebruik van onze detailhandelcoaches, die we per cluster ter beschikking stellen. Ook deze gemeenten betalen samen zo'n 25.000 euro voor een traject dat zo'n twee jaar zal duren.”

Winkelarme zones

Niet dat de burgemeesters en schepenen ervan dromen om het Wijnegem Shopping Center straks concurrentie aan te doen. Ze zijn realistisch, maar tonen wel ambitie om hun situatie te verbeteren nu de toestand nog niet dramatisch is.

“We beschikken over een uitgebreid aanbod aan methodieken, data en applicaties om de gemeenten te ondersteunen”, stelt Kristof Schroons, de ambtenaar-detailhandelcoach die naar de zuidoostrand zal afzakken. “We kunnen om te beginnen voor een goede analyse zorgen van de sterke en zwakke punten van elke gemeente. Daaruit kunnen concrete acties volgen zoals het afbakenen van winkelrijke en winkelarme zones in de kern en daarbuiten en Het nemen van verkeersmaatregelen die bijdragen tot een winkelvriendelijk klimaat.”

Boomsesteenweg

Dat de strijd tegen bijvoorbeeld baanwinkels niet gemakkelijk te winnen is, weten de gemeenten rond de Boomsesteenweg. Al haalt gedeputeerde Caluwé graag het pionierswerk aan dat de provincie verricht langs de N10 van Lier naar Aarschot. “We ontwikkelden een toekomstvisie voor die steenweg en ook beleidsmakers en de retail- en vastgoedsector zaten rond de tafel om het winkelaanbod beter te ordenen. Die expertise kan ook worden toegepast op de gewestwegen in deze regio”, gelooft Caluwé.

Ken Casier, schepen van Lokale Economie in Borsbeek (N-VA), ziet mogelijkheden. “We willen ons kernwinkelgebied uitbouwen met een gericht subsidiebeleid en een visie op het vlak van ruimtelijke ordening”, aldus Cassier.

Zijn Wommelgemse collega Kelly Joris (Open Vld) hoopt dat de detailhandelcoach zal helpen om te vermijden dat nog meer kleine winkels het voor bekeken houden rond de kerktoren. “Nog meer grote winkels langs bijvoorbeeld de R11 en N116 is geen goede evolutie. Uiteraard zal een actieplan vooraf besproken worden met onze lokale handelaars.”

En schepen Leen Wouters (N-VA) beseft dat Wijnegem met dat grote winkelcentrum op zijn grondgebied een unieke positie inneemt. “We zijn niet tegen het shoppingcenter, dat is een gegeven waar we mee moeten omgaan. In ons dorpscentrum ligt gelukkig ook nog een strook van 700 meter met een gevarieerd winkelaanbod. Wijnegemnaren winkelen graag in eigen gemeente, wees een enquête onlangs nog uit. We willen dat zo houden.”

Jan Auman ■