In de pers

31 March 2017

Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad: Expo gooit de trossen los

Het Karrenmuseum opende gisteren-avond een nieuwe tentoonstelling over het transport in de haven. In een volledig nieuwe loods is een expositie te zien met zeldzaam bewaard gebleven voertuigen.

Ruim een eeuw geleden werden in de Antwerpse dokken goederen als hout, staal, graan en tabak nog op karren en wagens over kasseien gereden. Het is een stuk geschiedenis dat niet verloren mag gaan en daarom werd in een volledig nieuwe loods een expositie opgestart met zeldzaam bewaard gebleven voertuigen zoals natiewagens en krengen.

“We beschikken al jaren over een in Vlaanderen unieke museale collectie van havenvoertuigen,” zegt Leo van den Berg, de directeur van het Karrenmuseum. “Maar door ruimtegebrek is die nooit tentoongesteld. Dat was niet alleen jammer omdat het een prachtige collectie betreft, maar ook omdat het thema in onze samenleving door de eeuwen heen heel relevant is. De havens in Vlaanderen zijn van cruciaal belang voor onze welvaart. Dankzij
de onvoorwaardelijke inzet van de vrijwilligers van het Karrenmuseum werd er in enkele jaren tijd een nieuwe loods van 1.400 vierkante meter gebouwd. Ongeveer 400 vierkante meter is bestemd voor de nieuwe expo. De collectie krijgt nu de uitstraling die ze verdient.”

De opening van de expo werd bijgewoond door gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V). Hij mocht met voorzitter Jan Deckers, vrijwilliger Roger Jacobs en collectieschenker Guy Achten de scheepsknoop ontwarren en de tentoonstelling geopend verklaren. “Deze loods is er vooral gekomen dankzij honderden uren vrijwilligerswerk”, zegt directeur Leo van den Berg. “Als klein museum kunnen we de bouw van zo'n constructie onmogelijk uitbesteden. Een groep enthousiaste stielmannen heeft de schouders onder dit project gezet en daar zijn we heel erg dankbaar voor, hun werk is onbetaalbaar.”

Strenge selectie

Publieksmedewerker Charlotte De Koninck werkte het afgelopen halfjaar aan de enscenering van de tentoonstelling. “De geschiedenis van onze havens is enorm rijk en interessant. We hebben er als Karrenmuseum bewust voor gekozen om ons te beperken tot het transport aan de dokken zelf, meestal uitgevoerd door havenarbeiders in dienst van verschillende
naties. Ook in onze eigen ruime havencollectie hebben we streng moeten selecteren. Er is veel te veel om alles te kunnen tonen. Bezoekers kunnen behalve de voertuigen ook meer verdiepende teksten, grote afbeeldingen en videofragmenten bekijken. Voor kinderen is er een wereldkaart waarop ze kunnen ontdekken waar goederen vandaan komen en ze kunnen leren wegen met een driepikkel.”

Pal naast de expositie Haventransport opent dit seizoen ook een nieuwe ambachtelijke werkplaats de deuren. Touwslagerijen bevonden zich in de buurt van havens en in deze werkplaatsen werden afgekeurde scheepstrossen ontrafeld. Een groep vrijwilligers, van wie enkelen zelf nog in een touwslagerij hebben gewerkt, zal op afspraak demonstraties tonen aan bezoekers.

Het Karrenmuseum in Essen is vanaf april zes dagen per week open. Rondleidingen en demonstraties kunt u boeken. www.karrenmuseum.be

Margo Tilborghs